Конференция по въпросите на здравословното хранене при децата

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO)

от

06.02.2018

09:00

до

06.02.2018

17:00

Национален дворец на културата

На 06.02.2018 г. в София, в рамките на единия от основните приоритети на Министерството на здравеопазването за периода на Българското председателство „Здравословно хранене при децата“, ще се проведе конференция на високо експертно равнище.

Темата на конференцията е в съзвучие с една от ключовите хоризонтални теми на българското председателство, а именно темата за младите хора и децата, като най-добрата инвестиция в бъдещото на Европа.

Цел

Храненето е един от основните определящи здравето фактори: разпространението на хроничните заболявания е следствие и от съвременния ни начин на хранене. Ето защо важен аспект е поставянето на акцент върху здравната гледна точка и действителното прилагане на подхода „Здраве във всички политики“. Храненето и качествените хранителни продукти следва да способстват за здравословен начин на живот, да бъдат елемент от политиката на профилактика, тъй като здравите деца и младежи означават благосъстояние, продуктивно европейско население и работна сила в добро здраве.

Въпросът за храненето може да бъде разглеждан от различни гледни точки: в контекста на възможностите за заетост, търговия, защита на околната среда, научни изследвания. Всички те са важни: но на преден план трябва да излезе въздействието върху човешкото здраве и най-вече на децата, които са най-уязвимата група потребители и не са в състояние да направят здравословен избор сами. Важно е, също така, по тази тема здравеопазването и земеделието да работят рамо до рамо.

Теми

Темите, които ще бъдат разисквани на конференцията, ще представят влиянието на храненето върху здравето (от кърменето до епигенетиката), качеството на традиционните продукти и начини на хранене; маркетинга и децата, както и най-добрите практики на национално, европейско и международно ниво.

Ще се инициират дискусии относно: нуждата от храни, които са не само безопасни, но и здравословни; производство, което отчита нуждата от здравословни храни; последиците от маркетинга на храни, предназначени за деца; ролята на традиционните хранителни модели в Европа, тяхното влияние върху здравето — както и необходимостта да се запази многообразието на храните в ЕС.

Лектори и модератори на конференцията са учени и специалисти в областта на храненето, детското здраве, незаразните болести, превенцията и контрола от водещи световни и наши университети, Световната здравна организация, както и експерти от Генерална дирекция „Здравеопазване“ на Европейската комисия.

Видео

На конференцията ще бъде излъчен и видео материал, специално разработен за целите на приоритета за здравословното хранене при децата, който впоследствие ще се излъчва и по Българска национална телевизия.

Свързани документи

Дневен ред

06 февруари 2018 | Вторник

08:30 - 09:00

Регистрация на участниците

09:00 - 09:30

Откриване

09:30- 10:45

Сесия 1: “Безопасно” не е достатъчно: как съдържанието на хранителните продукти се отразява на здравето

10:00 - 10:30

Пресконференция

11:15 - 12:30

Сесия 2: Маркетинг и деца

13:30 - 14:45

Сесия 3: Качеството има значение: принадлежат ли традиционните модели на хранене на миналото?

15:15 - 16:30

Сесия 4: Истории на успеха: примери на добри практики от страни-членки и инициативи на Комисията

16:30 - 17:00

Заключения

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация