Международна конференция сигурно бъдеще за жените – сигурно бъдеще за всички

Други

от

16.03.2018

09:30

до

16.03.2018

17:30

Хотел "Хилтън"

Насилието над момичета и жени е проблем с тревожни мащаби навсякъде по света. То приема различни форми, но най-често ставаме свидетели на домашно насилие, трафик на хора и сексуално насилие. Тъжната истина е, че жените са засегнати непропорционално от този феномен. Насилието може да се случи навсякъде: в дома, на работното място, на улицата, в приемните центрове и в интернет. Насилието преминава от едно поколение към друго и има тежки лични, социални и икономически последици за преживелите насилие. ООН признава, че превенцията на насилието над жени е начин за постигане на целите на устойчиво развитие.

Днес насилието над жени се глобализира и различните форми на насилие са взаимосвързани. Новите предизвикателства изискват нов подход към превенцията на насилие над жени – цялостен подход и координираните усилия на всички нас, гражданско общество, политици и цялата общественост.

Тази конференция има за цел да обсъди новите предизвикателства в превенцията и борбата с насилието над жени, включително трафика на хора. Искаме да обменим знания за стратегии, дилеми и практики, с които да отговорим на този глобален проблем, като се съсредоточим върху цялостния подход, възприет в Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, към която се присъедини и Европейския съюз.

Програмата на конференцията включва една пленарна сесия преди обяд и две паралелни събития след обяд.

Пленарна сесия

Истанбулската конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – всеобхватна правна рамка и цялостен подход за борба с насилието над жени. Предизвикателства при приложението и добри практики.

Паралелно събитие 1: Координация и взаимодействие между основните участници в превенцията и борбата с домашното насилие и насилието над жени и предоставянето на подкрепа и закрила на жертвите на насилие

Паралелно събитие 2: Сигурно бъдеще: Национална платформа за борба с трафика на хора

  • Ранна идентификация и устойчива реинтеграция на жертвите на трафик

Идентификация и подкрепа за жертви на трафик сред мигранти и лица, търсещи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация