Среща на генералните директори за училищната политика

Образование, младеж, култура и спорт (EYCS)

от

13.03.2018

09:00

до

14.03.2018

17:00

Национален дворец на културата

На 13 и на 14 март 2018 г. в София в рамките на Българското председателство със сътрудничеството на  Европейската комисия ще се проведе среща на Генералните директори за училищното образование. Такава среща традиционно се провежда по време на всяко председателство и форматът й включва директорите, които отговарят за предучилищно и училищно образование от всички страни членки, както и по един експерт в същата област.

По време на срещата си в София Генералните директори за училищното образование ще бъдат запознати с резултатите от дейността на Работната група за училищата в рамките на програмата “Образование и обучение 2020” за периода 2016-2018 г. и ще се дискутират бъдещия мандат и темите, които ще бъдат във фокуса на работната група като кариерно и професионално развитие на учителите, модели за атестиране, прозрачност и мобилност, управление на качеството, събиране и анализ на данни и др.

Очаква се да бъде представен и мандатът за периода 2016-2018 г. на нова работна група в областта на обучението и грижите в ранна детска възраст, която ще се насочи към проблемите на социалното включване, осигуряването на достъп до обучение и грижи от най-ранна детска възраст и определяне на индикатори за измерване на качеството на функциониране на системите за предучилищно образование.

Част от пленарните дискусии ще бъде посветена на визията за Европейското образователно пространство до 2025 г. и на мястото на училищното образование в него, като основният акцент ще е върху изучаването на езици, върху взаимното признаване на дипломи и на обучение в чужбина и върху качеството на обучението и грижите в ранна детска възраст.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация