КЗК "Европейски ден на конкуренцията"

Други

от

31.05.2018

09:00

до

31.05.2018

17:00

Резиденция "Бояна"

Европейски ден на конкуренцията на 31 май 2018 г.

          На 31 май 2018 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) организира Европейски ден на конкуренцията. Събитието е в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе в Резиденция „Бояна“ в София. Ще присъстват представители на Европейската комисия, на националните органи по конкуренция на страните членки на ЕС, както и на ведомства от държави, с които КЗК има дългогодишни отношения на сътрудничество. Ще има също участници от международни организации като ОИСР, УНКТАД, ЕБВР, както и от държавни органи, съдебната власт, правни кантори и от академичните среди. Очакват се общо над 130 участници, от които 54 от чужбина. Специален гост на Европейския ден на конкуренцията ще бъде европейският комисар по конкуренцията, г-жа Маргрете Вестагер, която ще произнесе реч.

На събитието ще бъдат обсъдени ключовите законодателни развития в правото на конкуренцията на ЕС като Директивата за вредите и бъдещата Директива ECN+, които ще бъдат определящи за прилагането на правилата по конкуренцията през следващите години. Ще бъде обърнато внимание и на казусите, които възникват пред органите по конкуренция в сектора на енергетиката. По-конкретно, Европейският ден на конкуренцията ще бъде организиран в три сесии, посветени на различните теми:

 

Директивата ECN+: какво ще донесе плюсът?

В тази сесия ще бъде обсъдена бъдещата Директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар, наричана за краткост ECN+. Директивата има за цел да осигури на националните органи по конкуренция на държавите членки на ЕС  необходимите правомощия, които да им позволят да откриват доказателства за нарушения, да санкционират дружествата, които нарушават закона, да действат независимо, когато прилагат правилата на ЕС за конкуренцията и да разполагат с необходимите ресурси, за да изпълняват своите задачи. Българското председателство на Съвета на ЕС съвпадна с обсъждането на предложението за директива в Работна група "G.12. Конкуренция" към Съвета на ЕС, което позволи на КЗК активно да участва в този процес.

 

Конкуренцията на енергийните пазари: начинът да се осигурят достъпни и сигурни доставки за всички потребители

Тази сесия ще обърне внимание на един сектор, който засяга всички – енергетиката. През последните десетилетия този сектор се характеризира с преход от монопол към постепенното отваряне на тези пазари за конкуренция. В същото време поради наличието на инфраструктура, която не може да бъде дублирана, възниква и риск от злоупотреба с господстващо положение. В тази сесия ще бъде обсъдено каква е ролята на органите по конкуренция на тези пазари, най-често срещаните нарушения на конкуренцията в сектора и как конкуренцията може да осигури по-доброто функциониране на тези пазари, така че да донесе ползи за всички потребители.

 

Поправяне на вредите – очаквани ефекти от приложението на Директивата за вредите

Учатниците ще обсъдят какви ще бъдат ефектите от приложението на наскоро транспонираната в страните членки на ЕС Директива 2014/104/ЕС за искове за вреди в областта на конкуренцията, която премахва практическите пречки пред претърпелите вреди от нарушения на правилата на конкуренция да получат обезщетение. Очаква се Директивата за вредите да даде тласък на частното правоприлагане в областта на конкуренцията. Това от своя страна би имало цялостно влияние върху прилагането на правилата на конкуренция.

 

Дневен ред

31 май 2018 | Четвъртък

09:30 - 10:00

Регистрация

10:00 - 10:30

Откриване

Модератор: Димитър Кюмюрджиев, зам.-председател на Комисия за защита на конкуренцията; Приветствия: Юлия Ненкова, председател на Комисия за защита на конкуренцията;

10:30 - 11:00

Основна реч

Маргрете Вестагер, Европейски комисар по конкуренция

11:30 - 13:00

Директивата ECN+: какво ще донесе плюсът?

Пинар Акман, директор на Центъра за бизнес право и практика, Университет на Лийдс

14:00 - 15:30

Конкуренцията на енергийните пазари: начинът да се осигурят достъпни и сигурни доставки за всички потребители

Тереза Морейра, началник на направление „Защита на конкуренцията и потребителите“, УНКТАД

16:00 - 17:30

Поправяне на вредите – очаквани ефекти от приложението на Директивата за вредите

Теодор Танер, генерален директор, Австрийско ведомство по конкуренция

17: 30

Заключително слово

Юлия Ненкова, председател на Комисия за защита на конкуренцията

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация