Конференция, посветена на Регламента за създаване на Службата на европейския прокурор

Правосъдие и вътрешни работи (JHA)

от

26.03.2018

09:00

до

27.03.2018

17:00

Резиденция Бояна

На 26 и 27 март 2018 г. в София ще се проведе Конференцията за създаване на Службата на европейския прокурор (EPPO). Конференцията се организира съвместно от Европейската комисия и Българското председателство на Съвета на ЕС.

Темата на форума е сред основните приоритети както на Българското председателство на Съвета на ЕС, така и на Европейската комисия с цел обсъждане на въпросите, свързани със създаването на Службата и подготовката на участващите държави членки в засиленото сътрудничество за предстоящото прилагане на регламента.

По време на Конференцията се очаква да бъдат обсъдени следните въпроси: избор и назначаване на главен прокурор на ЕС и на делегирани европейски прокурори; последици от създаването на EPPO, включително вътрешни процедурни правила, адаптации в националните правни системи и сътрудничество с националните органи; разработване на система за управление на случаите; сътрудничество с други агенции на ЕС, неучастващи държави-членки и трети държави; и обучение на служители от EPPO.

Събитието ще събере около 90 участници, представляващи съответните национални органи на участващите държави членки на Европейския съюз, Европейската комисия, Генералния секретариат на Съвета, Европейския парламент, неучастващите държави членки, представителите на трети страни, Евроюст, OLAF, Европол , практикуващи юристи и академични среди.

Дневен ред

26 март 2018 | Понеделник

9:45 - 10:00

Пристигане и регистрация на участниците

10:00 - 10:20

Приветствия

10:20 - 11:30

Актуална информация

Преглед: временен административен директор, проектобюджет на Европейската прокуратура за 2019 г., делегиран акт, назначаване, вътрешни процедурни правила, система за управление на делата, отношения с партньори, обучение, експертна група на Европейската прокуратура

11:30 - 11:45

Семейна снимка и пресконференция

11:45 - 13:00

Подбор и назначаване на служителите на Европейската прокуратура

Европейски главен прокурор; Европейски прокурори; Европейски делегирани прокурори; Други служители

14:30 - 16:00

Практически въпроси

Вътрешни процедурни правила

16:15 - 17:15

Адаптиране на националните правни системи

17:15 - 18:15

Сътрудничество с националните органи

27 март 2018 | Вторник

8:45 - 9:00

Потвърждаване на регистрацията

9:00 - 10:45

Система за управление на делата

Развитие; Изисквания; Съвместимост

11:00 - 12:30

Сътрудничество с други агенции на ЕС, неучастващите държави членки и трети страни

14:00 - 14:45

Обучение на служителите в Европейската прокуратура и практикуващи юристи

15:00 - 15:45

Дискусия

15:45 - 16:00

Заключения

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация