Неформален съвет "Правосъдие и вътрешни работи"

Правосъдие и вътрешни работи (JHA)

от

25.01.2018

09:00

до

26.01.2018

17:00

Национален дворец на културата