Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ

Други

от

18.03.2018

09:00

до

19.03.2018

18:00

Национален дворец на културата

Съвместната група за парламентарен контрол (СГПК) е единствена по рода си форма за надзор над функционирането на Европол от страна на Европейския парламент, съвместно с националните парламенти.

В съгласие с чл. 88 ДФЕС, въведен с Договора от Лисабон, приетият на 11 май 2016 г. Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския Съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) направи възможен съвместен парламентарен надзор от страна на Европейския парламент и националните парламенти върху дейността на агенцията.

Задачите и отговорностите на СГПК са описани в чл. 51 от Регламента за Европол. В изпълнение на чл. 51, ал. 1 от Регламента за Европол и в съгласие с чл. 9 от Протокол 1 към ДЕС, ДФЕС и Договора за основаване на Европейската общност за атомна енергия, Срещата на председателите на парламентите на ЕС прие заключения на 24 април 2017 г. относно учредяването на Съвместната група за парламентарен контрол (СГПК).

Според решенията на Срещата на председателите, СГПК ще заседава два пъти годишно. През първата половина на годината, срещата на СГПК ще бъде домакинствата от парламента на страната, председателстваща ротационното Председателство на Съвета на Европейския съюз, докато срещата на СГПК през втората половина на годината ще се състои в Европейския парламент.

Мандатът на СГПК включва: политически мониторинг над дейността на Европол в изпълнение на мисията й (включително по отношение на влиянието на тази дейност върху фундаменталните права и свободи на физическите лица); надзор над бюджетните аспекти на дейността на Европол, структурната организация на Европол и потенциалното откриване на нови отдели и специализирани центрове; дебат върху принципни въпроси, свързани с дейността на Европол (защита на фундаменталните права и свободи на физическите лица, особено по отношение на защитата на личните данни). По своя преценка, Групата може да изготви обзорни Заключения относно политическия мониторинг на дейността на Европол и да ги предостави на Европейския парламент и националните парламенти.

В изпълнение на заключенията от Срещата на председателите, учредителната среща на СГПК се състоя на 9 и 10 октомври 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел. Срещата включваше изслушване на председателя на Управителния съвет на Европол, изпънителния директор на Европол и Европейския надзорен орган по защита на данните, както и обмен на мнения по Политическия цикъл на ЕС и документа за Многогодишно програмиране на Европол.

Втората среща на СПГК ще се състои на 18-19 март 2018 г. в София, България. По време на срещата ще бъде продължена работата по приемането на Процедурните правила, както и ще бъдат осъществени контролните и надзорни функции на формата над дейността на Европол.

Всичко за събитията от парламентарното измерение на Българското председателство можете да намерите ТУК.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация