Неформален съвет по околна среда и води

Околна среда (ENVI)

от

10.04.2018

11:15

до

11.04.2018

11:00

Национален дворец на културата

Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда ще се проведе в София на 10 и 11 април 2018 г. в Националния дворец на културата.

Неформалната среща ще бъде съсредоточена върху три важни теми:

  • качеството на атмосферния въздух
  • по-доброто регулиране
  • изменението на климата

През първия ден на срещата дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и намаляването на вредното въздействие на замърсителите. Това е въпрос, който се нуждае от разглеждане, тъй като пред него са изправени както отделните държави, така и ЕС като цяло.

Следващата сесия ще бъде посветена на намирането на по-добри решения за по-добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Министрите ще обсъдят три основни теми: съществуващите инструменти за изграждане на капацитет, сред които партньорския инструмент за обмен на добри практики сред държавите членки; междусекторното сътрудничество с акцент върху Диалозите за чист въздух и диалозите с държавите в рамките на Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и накрая, но не на последното място, рационализирането на задълженията за докладване и намаляване на административната тежест. Особен акцент ще бъде поставен върху нуждата от повече съгласуваност между секторното законодателство.

Вторият ден на срещата ще започне в 10:30 часа и ще бъде посветен на международните преговори за климата и диалогът „Таланоа“. 2018 година е решаваща за постигане на съгласие за Работната програма за Парижкото споразумение и гарантиране, че паралелните процеси, предвидени на COP24, а именно политическата фаза на диалога „Таланоа“, прегледът преди 2020 година и събитието на високо равнище относно финансирането за климата, също са успешни и конструктивни.  

*Поради непредвидени обстоятелства пресконференцията ще започне в 15:30 часа, а не в 17:00 часа, както беше съобщено по-рано.

 

Нено Димов, министър на околната среда и водите на България, изказване на влизане

 

Пристигане, изявления на влизане, ръкостискане

 

Официално подписване на Програмно споразумение по Програма „Опазване на околната среда и изменение на климата“ по Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014 — 2021 г.

 

Атмосфера преди Сесия I и встъпителни думи на Нено Димов, министър на околната среда и водите на България

 

Семейна снимка

 

 

Пресконференция

 

 

Акценти

 

Йохен Фласбарт, държавен секретар във Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия, изявление на влизане

 

 

Снимки

Пристигане

Ръкостискане

Атмосфера преди заседанието

Подписване на споразумение, семейна снимка и пресконференция

Дневен ред

10 април 2018 | Вторник

11:15 - 12:00

Пристигане, изказвания на входа и ръкостискане

13:00 - 13:30

Официално подписване на Програмно споразумение по Програма „Опазване на околната среда и изменение на климата“ по Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014 — 2021 г.

13:30 - 15:00

Сесия I: Качество на атмосферния въздух – по-добри решения за по-високо качество на живот

Встъпителни думи на д-р Нено Димов, министър на околната среда и водите; Модератор: Юлиан Попов, посланик на добра воля по климата и енергетиката за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 (Великобритания/България); Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и смекчаването на вредното му въздействие. Това е въпрос, пред който са изправени всички държави-членки на ЕС, както и ЕС като цяло. Време е да се преосмислят настоящите подходи за решаване на проблема и да се премине от визии и амбиции към жизнеспособни решения и конкретни действия. Ефективните действия за намаляване на въздействието от замърсяването на въздуха изискват дълбоки промени както в политиките, така и в начина на живот и нагласите.

15:00 - 15:15

Семейна снимка

15:30 - 16:00

Пресконференция

16:15 - 17:30

Сесия II: По-добри решения за по-добро изпълнение

Встъпителни думи на д-р Нено Димов, министър на околната среда и водите; Модератор: г-н Мартин Несбит, началник на отдел „Управление на климата“, Институт за европейски политики в областта на околната среда; Българското председателство на Съвета на ЕС отчита значението на правилното изпълнение на политиките и прилагането на законодателството на ЕС и е избрало по-доброто регулиране като един от ключовите си приоритети. Ще бъде организирана дискусия, насочена към намиране на работещи решения за подобряване на прилагането в областта на околната среда. Министрите ще обсъдят три основни теми: съществуващите инструменти за изграждане на капацитет, сред които инструментът „Peer-to-Peer“ за обмен на добри практики между държавите-членки; междусекторното сътрудничество с акцент върху диалога за чист въздух и диалозите с държавите-членки в рамките на Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда /EIR/., и, не на последно място, рационализиране на задълженията за докладване и намаляване на административната тежест. Дискусията ще наблегне специално на необходимостта от по-голяма съгласуваност между секторното законодателство.

11 април 2018 | Сряда

10:00 - 10:30

Пристигане в Националния дворец на културата

10:30 - 12:00

Сесия III: Международни преговори по климата и т.нар. Таланоа диалог – пътят напред

Сесията e ограничена до министрите на околната среда и климата на Европейския съюз, както и до Европейската комисия. Встъпителни бележки на д-р Нено Димов, министър на околната среда и водите; Модератор: Юлиан Попов, посланик на добра воля по климата и енергетиката за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 (Великобритания/България); 2018 г. е от решаващо значение за постигането на споразумение относно работната програма по Парижкото споразумение и за гарантиране, че паралелните процеси, предвидени на конференцията COP24, а именно политическата фаза на т.нар. Таланoa диалог, прегледът за периода до 2020 г. и събитието на високо равнище по въпросите на изменението на климата, също са успешни и конструктивни. Необходимо е да прецизираме колективното си разбиране за нашите основни искания и червени линии, както и да разработим потенциална рамка на преговорите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация