Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - "Заетост и социална политика"

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO)

от

17.04.2018

09:00

до

18.04.2018

17:00

Национален дворец на културата

Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще се проведе на 17 и 18 април в Националния дворец на културата в София. Дебатите ще бъдат съсредоточени върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда.

В  първия ден на заседанието министрите ще обсъдят изпълнението на препоръката на Съвета на ЕС за повишаване на квалификация и за създаване на нови възможности за трудова реализация на по-възрастното поколение. Важно място в програмата заемат политиките за активна подкрепа на заетостта с ударение  върху младите хора и продължително безработните.

Делегатите ще посетят седмото издание на Европейския форум за социално предприемачество. 

През  втория ден България ще представи и добрите си практики в осъществяването на Европейската гаранция за младежта. Министрите ще обменят опит за това как страните им преодоляват предизвикателствата, свързани с професионалната реализация на младежите и продължително безработните. Те ще обсъдят и приноса на социалните партньори за прилагането на принципите на Европейския стълб за социални права.

 

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България, изявление на влизане

 

Мариан Тейсен, еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, изявление на влизане

 

Пристигане, изявления на влизане, ръкостискане

 

Атмосфера преди заседанието и откриване

 

Семейна снимка

 

Пресконференция

 

Акценти

 

Снимки

Пристигане

Ръкостискане

Атмосфера преди заседанието

Семейна снимка и пресконференция

Свързани документи

Дневен ред

17 април 2018 | Вторник

08:40 – 09:30

Пристигане в Националния дворец на културата / Регистрация

09:30 – 10:10

Откриване на пленарната сесия

Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика на Република България; Мариане Тейсен, Комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност; Хайнц Колер, Регионален директор на Международната организация на труда (МОТ) за Европа и Централна Азия; Ренате Хорнунг – Драус, Заместник-председател на Комитета по социални въпроси на BusinessEurope; Валерия Ронцити, Генерален секретар на Европейски център на предприятия с обществено участие и на предприятия от общо-икономически интерес ; Вероник Вилемс, Генерален секретар на Европейската асоциация на занаятите, малките и средните предприятия; Лука Визентини, Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите;

10:10 – 10:20

Цифровият свят: разделен по пол

Виргиния Лангбак, Директор на Европейския институт по равенство на половете

10:20 – 10:30

Ранно детско развитие

Улрика Хол, Председател на Комитета по социална закрила

11:00 – 12:50

Работна сесия 1: Изпълнение на първи принцип на Европейския стълб за социалните права: образование, обучение и учене през целия живот

11:00 – 11:20

Изпълнение на препоръката на Съвета относно повишаване на квалификацията

Ан Бранч, Директор, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

11:20 – 11:30

Преглед на дейността на държавите-членки за изпълнение на препоръката

Илзе Жвидрина, Председател на Комитета по заетостта

11:30 – 12:50

Панелна дискусия на тема: Нови възможности за повишаване на квалификацията на възрастните - добри практики и бъдещи предизвикателства

12:50 – 13:00

Семейна снимка

13:00 – 14:30

Работен обяд

Дебат на тема: Приносът на социалния диалог към растежа на доходите и прилагането на Европейския стълб на социалните права

14:30 – 15:40

Панелна дискусия – продължение

16:00 – 18:00

Бъдещето на труда и социалните политики - група на високо равнище

хотел Маринела София

16:30 – 17:30

Посещение на СЕДМИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

хотел Маринела София

18 април 2018 | Сряда

09:00 - 12:40

Работна сесия 2: Изпълнение на четвърти принцип на Европейския стълб на социалните права: активна подкрепа за заетостта

09:00 – 09:20

Изпълнение на препоръките на Съвета относно интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда и гаранцията за младежта - преглед и бъдещо развитие

Йоост Корте, Главен директор на главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване”, Европейска комисия

09:20 – 09:35

Положението на младите хора и дългосрочно безработните на пазара на труда в ЕС - оставащите предизвикателства

Хуан Менендес-Валдес, Директор на Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд

09:35 – 09:50

Добри практики и постигнати резултати при изпълнението на гаранцията за младежта в България

Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика на Република България

10:20 – 12:40

Панелна дискусия на тема: Интеграция на неактивните младежи и дългосрочно безработните на пазара на труда - добри практики и бъдещи предизвикателства

12:40 – 12:50

Заключителна реч

Мариане Тейсен, Комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност

12:50 – 13:00

Обобщение на работните сесии и заключителни бележки

Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика

13:00 - 13:30

Пресконференция

Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика; Мариане Тейсен, Комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация