СРЕЩА НА СЪВМЕСТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ НА ЕВРОПОЛ

от

18.03.2018

09:00

до

19.03.2018

18:00

Съвместната група за парламентарен контрол (СГПК) е единствена по рода си форма за надзор над функционирането на Европол от страна на Европейския парламент, съвместно с националните парламенти.

В съгласие с чл. 88 ДФЕС, въведен с Договора от Лисабон, приетият на 11 май 2016 г. Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския Съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) направи възможен съвместен парламентарен надзор от страна на Европейския парламент и националните парламенти върху дейността на агенцията.

Задачите и отговорностите на СГПК са описани в чл. 51 от Регламента за Европол. В изпълнение на чл. 51, ал. 1 от Регламента за Европол и в съгласие с чл. 9 от Протокол 1 към ДЕС, ДФЕС и Договора за основаване на Европейската общност за атомна енергия, Срещата на председателите на парламентите на ЕС прие заключения на 24 април 2017 г. относно учредяването на Съвместната група за парламентарен контрол (СГПК).

Според решенията на Срещата на председателите, СГПК ще заседава два пъти годишно. През първата половина на годината, срещата на СГПК ще бъде домакинствата от парламента на страната, председателстваща ротационното Председателство на Съвета на Европейския съюз, докато срещата на СГПК през втората половина на годината ще се състои в Европейския парламент.

Мандатът на СГПК включва: политически мониторинг над дейността на Европол в изпълнение на мисията й (включително по отношение на влиянието на тази дейност върху фундаменталните права и свободи на физическите лица); надзор над бюджетните аспекти на дейността на Европол, структурната организация на Европол и потенциалното откриване на нови отдели и специализирани центрове; дебат върху принципни въпроси, свързани с дейността на Европол (защита на фундаменталните права и свободи на физическите лица, особено по отношение на защитата на личните данни). По своя преценка, Групата може да изготви обзорни Заключения относно политическия мониторинг на дейността на Европол и да ги предостави на Европейския парламент и националните парламенти.

В изпълнение на заключенията от Срещата на председателите, учредителната среща на СГПК се състоя на 9 и 10 октомври 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел. Срещата включваше изслушване на председателя на Управителния съвет на Европол, изпънителния директор на Европол и Европейския надзорен орган по защита на данните, както и обмен на мнения по Политическия цикъл на ЕС и документа за Многогодишно програмиране на Европол.

Втората среща на СПГК ще се състои на 18-19 март 2018 г. в София, България. По време на срещата ще бъде продължена работата по приемането на Процедурните правила, както и ще бъдат осъществени контролните и надзорни функции на формата над дейността на Европол.

Среща на Съвместната група за парламентарен контрол на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) – Сесия I (английски език)

19.03.2018

Свързани документи

268.4 KB

Говорители

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Цвета Караянчева започва политическата си кариера като общински съветник в Кърджали. Избирана е за народен представител в 41-то, 42-то и 43-то Народно Събрание. Била е член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по земеделието и горите и по труда и социалната политика. Избрана е за заместник-председател на парламента в настоящото 44-то Народно събрание. От 17 ноември 2017 година е избрана за председател на българския парламент. Ръководител е на Делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз, както и на Делегацията в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

ВАЛЕНТИН РАДЕВ

Mинистър на вътрешните работи на Република България

Роден е на 6 февруари 1958 г. в гр. Елин Пелин. Притежава образователно-квалификационна степен магистър, офицер от Артилерийски войски – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества от ВВАУ – Шумен, и магистратура по икономика от УНСС. След аспирантура по аеродинамика и балистика във Военния научно-технически институт в София през 1991 г. придобива докторска степен. От 1996 г. е старши научен сътрудник II степен. Преминал е курсове и специализации в Русия, Канада, Чехия и Германия, както и обучение на ръководни кадри в Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал”. Започва кариерата си като началник на служба „Артилерийско въоръжение” в поделение 42610. От 1983 г. е научен сътрудник във Военния научно-технически институт (ВНТИ), София, където по-късно оглавява секция „Боеприпаси” и чийто директор е в периода 2000-2002 г. През 1999 г. и 2000 г. е заместник-директор на Института за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) в София. Валентин Радев е бил също хоноруван преподавател в УНСС и Нов български университет, както и председател на Съвета на директорите на „НИТИ” ЕАД в Казанлък, научен секретар на СНС по „Военноинженерни науки” към ВАК. От 2005 г. е председател на Сдружението на специалистите по боеприпаси в България, а от 2006 г. е индивидуален член на Съюза на учените в България. Има над 130 публикации – научни статии и доклади, стандарти и др. Автор е на 17 изделия с военно предназначение, всички внедрени в редовно производство и приети на въоръжение, има девет патента, три промишлени дизайна, две марки и 17 предложения с полезен ефект. Член е на Експертната комисия по отбрана на ГЕРБ.В периода 2009-2013 г. е заместник-министър на отбраната. Народен представител от ПП ГЕРБ в 42-ото, 43-ото и 44-ото Народно събрание. Избран за министър на вътрешните работи на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

Председател на Парламентарна група на ПП ГЕРБ; Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Цветан Цветанов е председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 44-то Народно събрание на Република България, председател на Парламентарната група на ПП ГЕРБ и заместник-председател на ПП ГЕРБ. Г-н Цветанов е бил заместник министър-председател и министър на вътрешните работи от 2009 г. до 2013 г. От 2013 г. е член на 42-то, 43-то и 44-то Народно събрание на Република България. В периода 2005 – 2009 г. г-н Цветанов е заместник-кмет по сигурността, координацията и контрола в Столичната община. От 1987 г. до 2005 г. е заемал различни длъжности в Министерството на вътрешните работи, в това число: специалист, инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор (оперативен помощник на главния секретар на МВР). Цветан Цветанов е завършил специалност "Право" в Институт за следдипломна квалификация на Университет за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Той притежава още редица допълнителни квалификации от Испания, САЩ, Белгия и Унгария. За своята работа в сектора на сигурността г-н Цветанов е удостоен с награди от министерствата на вътрешните работи на Испания, Италия, Литва, от Европол, както и от много други международни организации.

КЛОД МОРАЕС

Член на Европейския Парламент (ЕП) от Лондон и председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на ЕП

За пръв път г-н Мораес става член на Европейския парламент през 1999 г. От 2009 г. до 2014 г. той е представител на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП за граждански свободи, правосъдието и вътрешните работи. През юли 2014 г. г-н Мораес е избран за председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE). Преди да стане евродепутат, той е бил директор на „Съвместния съвет за благосъстояние на имигрантите“, независима благотворителна организация по миграция и бежанци в Обединеното кралство (ОК) и главен изпълнителен директор на Фонд за подпомагане на имигранти. В ОК Клод Мораес е заемал позициите на комисар за равенство между расите (CRE) и член на Съвета на организацията „Liberty“ от 1997 г. до 2002 г.

МАРИЯ ГАБРИЕЛ

Европейски комисар за цифровата икономика и цифровото общество

От юли 2017 г. Мария Габриел е европейски комисар за цифровата икономика и цифровото общество. В рамките на цялостното си портфолио, тя има за цел реализацията на единния цифров пазар, който следва да бъде от пряка полза за европейските граждани. Г-жа Габриел е член на Европейския парламент от 2009 г. до юли 2017 г. Като заместник-председател на групата на Европейската народна партия (ЕНП), тя се занимава с въпроси, свързани с разширяването на Европейския съюз (ЕС), Средиземноморския регион, Близкия изток и Северна Африка. Председателствала е работната група на Евросредиземноморското партньорство (Евромед), като се съсредоточава върху различни приоритети (миграция, сигурност, борбата срещу тероризма и радикализацията, външната политика на ЕС, Западните Балкани, правата на жените и др.). По време на академичната си кариера Мария Габриел работи в областта на международните отношения, историята на европейските институции, политическата социология и сравнителната политология.

Сър ДЖУЛИАН КИНГ

Европейски комисар за Съюз на сигурност

Сър Джулиан Кинг става европейски комисар за Съюзa на сигурност на 19 септември 2016 г. Той започва работа към външното министерство на Обединеното кралство през 1985 г. През годините е заемал различни длъжности, включително: посланик на Обединеното кралство във Франция (2016 г.), генерален директор "Икономически и консулски въпроси" (2014 г.); генерален директор на Службата за Северна Ирландия (NIO) (2011 г.); посланик на Обединеното кралство в Ирландия (2009 г.); началник на кабинета на европейския комисар за търговията (2008 г.); постоянен представител на Обединеното кралство в Комитета по политика и сигурност на ЕС (2004 г.). Сър Джулиан Кинг е завършил Оксфордския университет. През 2014 г. е бил удостоен като „Носител на рицарско звание на ордена на кралица Виктория“ (KCVO), през 2011 г. като „Носител на ордена на кралица Виктория“ (CVO), a през 2006 г. с “Орден на Св. Михаил и Св. Георги“ (CMG).

ДЖОВАНИ БУТАРЕЛИ

Ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните

Г-н Джовани Бутарели (роден през 1957 г.) е избран за ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) със съвместно решение на Европейския парламент и на Съвета за срок от пет години, считано от 4 декември 2014 г. Преди да се присъедини към ЕНОЗД, г-н Бутарели работи като главен секретар на италианския орган за защита на данните (от 1997 г. до 2009 г.). Като част от италианската съдебна система с ранг на касационен съдия, той участва в множество инициативи и срещи за защита на данните и свързаните с нея въпроси на международно равнище. Опитът на Джовани Бутарели в защитата на данните включва участие в много органи на равнище Европейски съюз (включително създадените на основание чл. 31 от Директива № 95/46/ЕС и Taiex програмите) и в Съвета на Европа (като консултант към Консултативния комитет на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (T-PD); Проектната група за защита на данните (CJ-PD), Групата специалисти по достъп до официална информация (DH-S-Ac) и Венецианската комисия). Господин Бутарели е участвал в много обсъждания, срещи и семинари, организирани от Европейския парламент и има принос с множество публикации в специализираната литература. Понастоящем той е лектор в областта на неприкосновеността на личния живот в университета “Luiss” в Рим.

ВОЙЧЕХ ВИОВЬОРОВСКИ

Заместник – ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните

Войчех Виовьоровски е роден на 13 юни 1971 г. През 1995 г. завършва Юридическия факултет на Университета в Гданск, а през 2000 г. придобива научната степен „доктор по конституционно право“. След дипломирането си той е редактор и издател в юридически издателства. През 2002 г. става преподавател в Колежa по администрация в Гданск, а от 2003 г. е асистент и ръководител на катедрата по право на информационните технологии на Факултета по право и администрация на Университета в Гданск, с който е свързан от 1995 г. От 2006 г. работи в публичната администрация. Г-н Виовьоровски е бил и съветник в областта на електронното правителство и информационното общество на министъра на вътрешните работи и администрацията, както и заместник-председател на регулаторния комитет на Полската автокефална православна църква. През 2008 г. той става директор на отдел „Компютаризация“ на Министерството на вътрешните работи и администрацията. Г-н Виовьоровски е представлявал Полша в Комитета по решенията за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (the ISA Committee), подпомагащ Европейската комисия. Той е бил член на Съвета за архивите към Министерството на културата и националното наследство, както и член на Полската асоциация за европейско право. През 2010 г. Войчех Виовьоровски е избран от полския парламент за Генерален инспектор по защита на личните данни (полски комисар по защита на данните), като какъвто е служил до ноември 2014 г., когато е преизбран за втори мандат. Бил е заместник-председател на Работната група по „Член 29“ от февруари до ноември 2014 г. Автор е на многобройни проучвания, публикации и лекции в областта на защитата на личните данни, правото на информационните технологии, електронното правителство и правната информатика. Областите на научната му дейност включват преди всичко полското и европейското законодателство в областта на информационните технологии, обработката и сигурността на информацията, системите за извличане на юридическа информация, компютаризацията на публичната администрация, електронния подпис и прилагането на семантичната мрежа и юридическите онтологии в обработката на правната информация.

РОБ УЕЙНРАЙТ

Изпълнителен директор на Европол

Роб Уейнрайт става изпълнителен директор на Европол през април 2009 г. Неговите основни приоритети като такъв са да насочи усилията на Европол към оперативното въздействие в приоритетните области на престъпността. По време на неговия мандат Европол значително укрепва портфолиото си от инструменти и услуги за оперативна подкрепа. Последните инициативи в това отношение са създаването на звено на Европейския съюз за сигнализиранe на незаконно съдържание в интернет (IRU) и укрепването на работата на Европол за борба с контрабандата на мигранти (EMSC).

ОЛДРИХ МАРТИНУ

Заместник-изпълнителен директор „Управление“ на Европол

Олдрих Мартину е роден в Чехия през 1965 г. Той започва работа към полицейските служби през 1986 г. През следващите десет години заема различни длъжности по опазване на обществения ред, а по-късно към криминалната полиция, като достига до ранг съветник в дирекцията на чешката криминална полиция. Г-н Мартину завършва Факултета по обществен ред през 1990 г. Той продължава образованието си в областта на наказателното и публичното право в Правния факултет на Карловия университет в Прага, който завършва през 1995 г. Между 1997 г. и 1999 г. г-н Мартину е директор на Чешкото национално централно бюро на Интерпол към Президиума на полицията. Между 1999 г. и 2002 г. е заемал длъжността директор на полицейското управление на Централна Бохемия. След това той става заместник-ръководител на Президиума на полицията на Чехия. През 2007 г. става ръководител на полицията на Чехия, длъжност която заема повече от три години. Като началник на полицията той е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи, отговарящ за цялостната дейност на полицията на Чехия в областта на националната сигурност и обществения ред. Съвместно с него г-н Мартину осъществява реформа на чешката полиция с основен акцент върху рационализирането на полицейските служби към по-високо ниво на безопасност и сигурност. Той също така е представлявал полицията на Чехия на международно ниво. Г-н Мартину е бил член на управителния съвет на Европол от страна на Чешката република и представител в общото събрание на Интерпол. Преди да бъде назначен в Европол, той е работил в Президиума на полицията на Чехия, където дейността му е съсредоточена основно върху въпросите на полицейското сътрудничество в ЕС. Той е повишен от президента на Чехия до генерал-майор (2009 г.). През ноември 2011 г. е назначен от Съвета на ЕС на сегашната му длъжност на заместник-директор на Европол със специална отговорност по въпросите на управлението. Олдрих Мартину е женен с две деца.

ПРИТ ПАРКНА

Председател на Управителния съвет на Европол

Председателят на Управителния съвет на Европол, г-н Прит Паркна е висш полицейски служител на Естония с 20 години професионален опит. От 2014 г. е заместник-генерален директор на естонската „Полиция и гранична охрана“ отговорен за „Управление на разузнавателните дейности и разследването“. Г-н Пакна е бил също главен инспектор на отдел „Престъпления срещу лица“ в северната префектура на страната (2004-2005 г.), началник отдел (2005-2008 г.) и началник на службата за организирана престъпност (2008 – 2014 г.).

ВЛАДИМИР РЕБИЧ

Генерален директор на полицията, Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия

Г-н Ребич завършва Юридическия факултет на Белградския университет. След дипломирането си започва работа в Министерството на отбраната, след което се мести в Министерство на вътрешните работи. По-късно започва работа в Общинския секретариат на министерството на вътрешните работи в гр. Ужице като отговорник за контрола, регулирането и административните въпроси, свързани с безопасността на движението. За периода между 1996 г. и 2002 г. г-н Ребич е назначен за ръководител на отдел „Контрол, регулиране и административни въпроси“ в Ужице, а след това се мести в дирекция „Пътна полиция“, в която обучава полицейски служители. През 2007 г. г-н Ребич е повишен в ръководител на отдел „Контрол и нормативна уредба на движението по пътищата“, където успешно води обучението на няколко поколения участници в учебния курс за контрол и нормативна уредба на движението по пътищата. През октомври 2008 г. г-н Ребич става ръководител на отдел „Контрол и нормативна уредба на движението по пътищата“, а до средата на 2009 г. участва активно в изготвянето на Закона за безопасност на движението по пътищата. На 6-ти януари 2010 г., той става заместник-ръководител на дирекция „Пътна полиция”, в която за период от четири години г-н Ребич отговаря за координирането на всички полицейски дейности, свързани с приемането на подзаконовите нормативни актове, необходими за цялостно прилагане на новия Закон за безопасност на движението по пътищата. През юни 2014 г. той е вече ръководител на дирекция „Пътна полиция“. В началото на 2016 г. г-н Ребич става действащ генерален директор на полицията. По –късно през същата година (на 18 декември), с решение на правителството, той заема поста на генерален директор на полицията.

Лица за контакт

г-жа София Цветкова

Сътрудник, отдел “Българско председателство на Съвета на ЕС”

+ 359 2 939 30 02

[email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация