Министрите на правосъдието и вътрешните работи на България очертаха приоритетите на Председателството пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на ЕП

11.01.2018

Снимка: Европейски Парламент 


Двама български министри – г-жа Цецка Цачева, министър на правосъдието и г-н Валентин Радев, министър на вътрешните работи, говориха днес пред членовете на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, като представиха приоритетите на Българското председателство в областите правосъдие и вътрешни работи.

Г-жа Цачева, министър на правосъдието, заяви: „Целите са начертани, задачите са поставени. Заедно с Европейския парламент ще работим по изпълнението на общия европейски проект, защитата на основните права на европейските граждани и за повишаване на сигурността. Ще постигнем компромисите, които са необходими в общ интерес за укрепване на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.“

Цецка Цачева подчерта амбицията на България за институционализиране и функциониране на Европейската прокуратура. Българското председателство ще работи интензивно и по финализирането на тристранните преговори /триалози/ по Регламента за Евроюст.  България отдава специално значение на развитието на електронното правосъдие. Председателството ще продължи активната работа по Регламента за неприкосновеността на електронните съобщения с цел постигането на общ подход и започване на преговорите с ЕП. България отдава изключителна важност на предложението за Директива за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред и за Регламента за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация. Активно ще работим заедно с ЕП по предложенията за Регламент и Директива с оглед разширяването на системата ЕКРИС по отношение на граждани на трети държави и лица без гражданство. Председателството възнамерява да постигне съгласие в рамките на Съвета по предложението за Директива за измамите и подправянето на безналични средства за плащане.

Цялото изказване на г-жа Цачева можете да видите тук

Г-н Радев, министър на вътрешните работи, заяви: „През последните няколко години, Европейският съюз беше изправен пред сериозни предизвикателства – комплексни предизвикателства за сигурността от една страна и безпрецедентен миграционен натиск от друга. Овладяването им наложи прилагането на комплексни мерки. Редица европейски механизми бяха укрепени, като в същото време бяха разработени и приети нови. Сега е моментът да бъдат доведени до успешен резултат усилията ни за намирането на решения. Българското председателство се отнася изключително отговорно към тази задача. Имаме амбицията да работим за максимален резултат и да предложим общи европейски решения, които да позволят на Съюза да реагира адекватно спрямо настоящите предизвикателства.“ 

Основните приоритети на България в областта на сигурността и вътрешните работи са два – по-ефективното управление на миграцията и повишаването на сигурността на европейските граждани.

В областта на управлението на миграцията, Председателството ще работи активно по линия на външното измерение, в т.ч. работа върху причините за миграция, сътрудничество  с трети страни, политиката по връщане и подобряване на каналите за легална миграция. Що се касае до вътрешното измерение, Председателството ще се съсредоточи върху финализиране на реформата на Общата европейска система за убежище. По отношение на сигурността, Председателството ще насочи усилията си върху ефективното прилагане на актуализираната Стратегия за вътрешна сигурност и трите ѝ основни стълба: борба с организираната престъпност, с тероризма и с кибепрестъпността. Специално внимание ще бъде отделено на процеса по постигане на оперативна съвместимост. Ще се работи за постигане на съгласие по измененията в Шенгенската информационна система и Регламента за eu-LISA. Ще бъдат вложени усилия за постигане на съгласие в рамките на Съвета по новия законодателен пакет в областта на оперативната съвместимост на европейските бази данни. Ще се търси и постигане политическо съгласие по системата ЕТИАС възможно най-скоро. 

Г-н Радев представи също така детайли относно специфичния приоритет на българското председателство, европейската перспектива на Западните Балкани и връзката между ситуацията със сигурността в региона и общата картина на сигурност в ЕС.

Цялото изказване на г-н Радев можете да видите тук

Цецка Цачева и Валентин Радев бяха първите министри, който взеха думата в рамките на традиционните изслушвания в началото на всяко Председателство на Съвета на ЕС. Колегите им ще последват през третата седмица на януари. Подробната програма на изслушванията е налична онлайн. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация