Шенгенска информационна система: споразумение между председателството на Съвета и Европейския парламент

12.06.2018

На 12 юни 2018 г. българското председателство на Съвета и Европейският парламент постигнаха неформално споразумение по три регламента относно използването на Шенгенската информационна система:

  • в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси
  • в областта на граничните проверки
  • за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави
"Обменът на информация е основна част от усилията на ЕС за подобряване на сигурността и управление на миграцията, а Шенгенската информационна система (ШИС) е съществен инструмент в това отношение. Актуализираните правила на ШИС ще включват нови категории сигнали, с което ще се преодолеят потенциалните пропуски и ще се отговори на възникналите нови потребности.
Валентин Радев, министър на вътрешните работи на България

Проектите за регламенти предлагат начини за преодоляване на потенциални пропуски и въвеждат някои съществени промени в действащата система във връзка с видовете подадени сигнали.

Те ще допринесат за засилване на борбата с тероризма и тежката престъпност, като осигурят високо равнище на сигурност в ЕС, и ще способстват за управлението на миграцията.

Категории сигнали

Проекторегламентите въвеждат допълнителни категории сигнали в системата:

  • сигнали, подадени за целите на разследващите проверки – междинна стъпка между проверките от разстояние и явните проверки, което дава възможност за интервюиране на отделни лица.
  • сигнали за неизвестни заподозрени или издирвани лица, с които се предвижда въвеждането в ШИС на пръстови отпечатъци или отпечатъци на длани, открити на мястото на извършени тежки или терористични престъпления и за които се счита, че принадлежат на извършителя.
  • превантивни сигнали за деца, изложени на риск от отвличане от родител, както и за деца и уязвими лица, които не трябва да бъдат допуснати до пътуванев интерес на собствената им сигурност (например, ако пътуването може да доведе до риск от принудителен брак, генитално осакатяване на жени, трафик на хора).
  • сигнали за целите на връщането, които изискват въвеждане на сигнал във връзка с решенията за връщане, издадени на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, като по този начин се подобрява обменът на информация във връзка с решенията за връщане.

Освен това с тях се разширява списъкът на предметите, за които могат да бъдат подавани сигнали, така че да включи, наред с другото, фалшиви документи и разпознаваеми вещи с висока стойност, както и ИТ оборудване.
Наред с това става задължително въвеждането на сигнали в ШИС относно забрани за влизане на граждани на трети държави.

Видове данни

Проекторегламентите въвеждат възможността да се използват портретни снимки за целите на установяването на самоличността, по-специално за гарантиране на съгласуваността на процедурите за граничен контрол. Дава се възможност и за включване на ДНК профил с цел улесняване на установяването на самоличността на изчезнали лица в случаи, когато няма налични дактилоскопични данни, портретна снимка или изображение на лицето или те не са подходящи за установяване на самоличността.

Достъп до данните

Европол ще има право на достъп до всички категории данни в ШИС и ще може да обменя допълнителна информация с бюрата SIRENE на държавите членки. Наред с това държавите членки трябва да информират Европол за всяко установено съответствие в системата, когато дадено лице се издирва във връзка с терористично престъпление. Това ще даде възможност на Европейския център за борба с тероризма към Европол да извърши проверка за наличието на допълнителна контекстуална информация в базите данни на Европол.
За целите, определени в нейния мандат, новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана също ще има достъп до категориите сигнали в ШИС.

Следващи стъпки
Неофициалното споразумение ще бъде представено на посланиците към ЕС с цел потвърждаване от името на Съвета. След това регламентът ще бъде представен на Европейския парламент за гласуване на първо четене, а впоследствие на Съвета за приемане.

Обща информация

Шенгенската информационна система е най-широко използваната и най-ефикасна ИТ система на ЕС в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Системата съдържа над 76 милиона сигнали. През 2017 г. държавите членки са направили над 5,1 милиарда справки в нея, които са довели до установяването на над 240 000 съответствия по чужди сигнали (сигнали, въведени от друга държава).

През декември 2016 г. Европейската комисия представи пакет от законодателни мерки за подобряване на ШИС от техническа гледна точка и за адаптирането ѝ към развитието на някои форми на тежката престъпност, включително тероризма.

Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация