Контрол на паричните средства, които се въвеждат в ЕС и се извеждат от него: Съветът одобрява споразумение

27.06.2018

Днес Комитетът на постоянните представители (Корепер) одобри споразумение между Съвета, представляван от българското председателство, и Европейския парламент относно проект за регламент, насочен към подобряване на контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него.

"След днешното споразумение по модернизирането на регламента относно контрола на паричните средства ще бъде по-лесно да се разкриват финансирането на терористични актове, изпирането на пари и други престъпни дейности. Опитът показва, че е необходимо да адаптираме по-бързо инструментите, с които разполагаме, ако искаме да се справим с новите заплахи и да предотвратим престъпните дейности, подкопаващи сигурността на нашите граждани."

Владислав Горанов, министър на финансите на България

Регламентът ще подобри действащата система за контрол на паричните средства, които се въвеждат в ЕС или се извеждат от него. Той заменя Регламента относно контрола на пари в брой (Регламент № 1889/2005), който се прилага от 2007 г.

Целта е да се гарантира, че новостите при международните стандарти относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, разработени от Специалната група за финансови действия (FATF),са отчетени в законодателството на ЕС.

Определението за парични средства е разширено, така че да обхване не само банкнотите, но и други инструменти или високоликвидни стоки, като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато.

Освен това в обхвата на регламента се включват паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски пратки.

Регламентът допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, създадена с Директива 2015/849.

С новото законодателство се разширява обхватът на задължението на всеки гражданин, който влиза в ЕС или излиза от него и носи парични средства на стойност 10 000 евро или повече да ги декларира пред митническите органи.

Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация