Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове обсъдиха методологията и практиката си на годишна среща в София

25.09.2018

27-та годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се проведе на 24 и 25 септември 2018 г. в Националния дворец на културата в София. Домакин и организатор на събитието е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите, съвместно с Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия (ЕК).

Програмата на срещата беше фокусирана върху новите моменти в контрола и одита, които произтичат от законодателните предложения на ЕК за кохезионната политика и за Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г.

При откриването на събитието министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова  подчерта, че темата за бъдещето на кохезионната политика е от изключително значение за България като инструмент за инвестиции в растеж и заетост и за преодоляване на разликите между регионите и между държавите-членки. Министър Павлова  изтъкна необходимостта контролът на национално и европейско равнище да бъде балансиран. В този контекст тя приветства предложенията на ЕК, които правят опит да постигнат олекотяване на правилата за управление и контрол на европейските средства, без това да повлияе върху коректното законосъобразно изпълнение на бюджета на ЕС. Министър Павлова разпозна одиторите като ключови гаранти за успешното реализиране на целите на Кохезионната политика чрез своевременни препоръки за подобряване на конкретни аспекти от управлението. Министърът изтъкна решаващата роля на одитните органи предвид новия прилаган подход от ЕК и ЕСП – да фокусират проверките си върху  съответния одитен орган и въз основа на оценката си и констатациите за него да формират мнение за цялата национална система за управление и контрол на определена оперативна програма.

Поздравителен адрес към участниците поднесе Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. Генералният директор на ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК Марк Льометр представи най-важните аспекти на предложенията на ЕК за модернизирана, гъвкава и радикално опростена Кохезионна политика за периода 2021-2027 г. Той подчерта, че новата законодателна рамка предвижда 50 ключови симплификации в сравнение с настоящите регламенти, включително обемът на регулациите се намалява наполовина. Така например при изпълнението се засилва прилагането на опциите за опростени разходи – Комисията възстановява средства за качествен резултат, като бенефициентът доказва постигането му, но няма необходимост да представя множество разходооправдателни документи за всяко евро. Марк Льометр подробно разясни различни аспекти на опростяване на контрола – отпада процедурата по акредитиране от ЕК на националните органи и одобряване на големите проекти в началото на програмния период, управляващите органи ще верифицират разходи по извадка на база оценка на риска (няма да се проверяват 100% от разходите), дава се възможност одитите да се редуцират, ако в рамките на две последователни счетоводни години одитният орган е установил общо ниво на грешка по програмата под прага на същественост от 2 % от декларираните (поискани за възстановяване) към ЕК разходи.  

Тони Мърфи от Европейската сметна палата представи изводите от финансовите одити и одитите за съответствие, извършени през 2017 г. относно бюджета на ЕС. Акцентира се върху новата пилотна методология за проверка на одитните органи в държавите-членки и преглед на одитните файлове за планиране, извършване и докладване на одитите на операциите, системни одити и одити на отчетите. Споделени бяха и предварителни препоръки към ЕК и одитните органи.

В рамките на програмата се проведоха дискусии за одитната стратегия и одитното покритие в началото на програмния период, за изготвяне на обща извадка за одит от ЕК за всички трансгранични програми в ЕС и за одитната методология за финансови инструменти. Предпоставките за пропорционален подход в одита, редуцирането на одитната работа чрез извадкови техники (групиране на популации по програми или програмни периоди) и добрите практики на прилагане на опции за опростяване на разходите също бяха сред обсъжданите от участниците в панелите теми.

Ежегодната среща има важно значение за прилагането на единен подход от трите одитни стълба на европейските фондове – националните одитни органи, одиторите на ЕК и на ЕСП. Резултатите и обратната връзка от дискусиите ще послужи като основа за подготовка от ЕК и държавите-членки на одитната методология по ЕСИФ за следващия програмен период след 2020 г. 

Срещата е част от календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация