Съвместна пресконференция на председателя на ЕП Антонио Таяни и българския премиер Бойко Борисов

17.01.2018

Водещ: Добър ден на всички. Благодаря ви за присъствието на пресконференцията с господин Таяни, председател на Европейския парламент и господин Борисов, министър-председател на България. Много е кратко нашето време, защото имаме сложен график. Знаете, че се води дебатът за бъдещето на Европа с ирландския премиер в момента. Ще дам думата на нашия председател, след това на господин премиера и ще можем да отговорим на няколко въпроса.

Антонио Таяни, председател на Европейския парламент: Благодаря ви. На първо място искам да благодаря на министър-председателя господин Борисов, затова че представи програмата на Българското председателство. Искам да му благодаря за отличното сътрудничество в подготовката на Българското председателство. Европейският парламент работи заедно с България през последните 6 месеца. Много ни е приятно, че господин Борисов подчерта значимостта на Европейския парламент. Ролята на Европейския парламент е много важна, защото Европейският парламент е институция избрана от гражданите. Казаното от българския министър-председател за Европейския парламент е много важно. Наистина институциите трябва да се доближат до гражданите. Високо оценяваме казаното от българския министър-председател. Той заяви, че България ще направи всичко по силите си, за да намери решение на проблема с миграцията и свързаните с него проблеми, за преразглеждане на Дъблинската система – знаете че това е много важно за нас. Европейският парламент е гласувал по такива предложения, Съветът също се надяваме, че ще го направи. Господин министър-председателят заяви, че той иска да води диалог, нещо което ни беше много приятно да чуем.

Също така ни беше много приятно да чуем, че Българското председателство е готово да подготви и следващата многогодишна финансова рамка. Бюджетът е неразделна част от политиките. Бюджетът, освен това е моментна снимка, която показва приоритетните политики като миграция, вътрешна сигурност, борбата с младежката безработица, значимостта на растежа и сближаването на държавите, където растежът изостава. Ние наистина искаме да водим конструктивен диалог за бюджета. Не желаем да се губи никакво време. Би трябвало Европейският парламент в рамките на своя мандат да предприеме важни стъпки – да засилим сътрудничеството с българския председател и Българското председателство. От сутринта този ден тръгна много добре. Аз се надявам, че всичко ще бъде както трябва. Българският министър-председател освен това беше бурно аплодиран. Надявам се, че това е добър знак и за програмата на Българското председателство.

Много ни е приятно да видим, че българското правителство и българският парламент, освен това, са решени да се заемат със съдбата на Балканите. Това е много важно за Европа в момента на нестабилност и опасност от тероризъм или присъствието на джихадисти в страни като Босна и Херцеговина. Мога да спомена и Косово, където вчера беше убит един от сръбските лидери. Аз ще посетя Сърбия в края на този месец, след като посетя и Черна гора. Ще водя делегация от представители на европейския бизнес, които ще се срещнат със сръбски бизнесмени. Така че тук ние сме на едно и също мнение. Председателят Юнкер също спомена , че ще посети Балканите. Така че Парламентът, Съветът и Комисията, всички те изпращат важно послание към тази част на света, този регион на Европа. След дебата по Българското председателство започнахме дебат за бъдещето на Европа, на който поканихме всички министър-председатели. Знаем, че господин министър-председателят Борисов ще има много важна роля. Предстои среща с хърватския премиер, както и след това с португалския премиер. Ще кажем добре дошъл и на френския премиер на 17 април. Тогава Емануел Макрон ще посети Страсбург.

Благодаря на господин Борисов. Искам да му благодаря и за гостоприемството към нашата делегация. Благодаря и за проявата в София при откриването на Българското председателство. Давам му с удоволствие думата.

Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Господин председател, уважаеми дами и господа, имахте възможност да чуете това, което изложихме като приоритети за нашето Председателство. Изключително високо оценяваме представянето на Естония в тези шест месеца. И се надяваме и с колегите от Австрия за следващите 6 месеца да работим така, че да има последователност, приемственост. И разбира се нашите приоритети да се чуят. Изключително съм доволен, благодарен и мисля, че ръководителите на всички парламентарни групи в Европейския парламент показаха доброжелателност към България за следващите 6 месеца. Това са опитни хора, които оценяват предизвикателствата, оценяват проблемите, разбират колко е важно и колко не бива да се губи време. Като се има предвид, че догодина са и изборите за Европарламент, ще се структурира нова Комисия, мисля че трябва да обединим усилия и на Парламента, и на Председателството, и на Комисията, темите по които трябва да има решение, да успеем да ги решим.

По дългосрочната финансова рамка темата по кохезионната политика ние считаме, че е много важно да стои на дневния ред и да се запази. Но разбира се и отчитаме големите предизвикателства, които има и в сферата на миграцията, в сферата на общата европейска отбрана, селскостопанската политика. Не само дигиталната икономика, но и киберсигурността, която да я защитава. Сиреч, много въпроси, които за радост, мисля че този път тези политики, тези предизвикателства, тези решения, които трябва да вземем, ще бъдат поставени в Европейския парламент. И тогава ще се говори за финансирането на всички тях. Защото действително има възможности да увеличим и собствените приходи, но така или иначе по основните направления трябва да се намери начин и те да бъдат финансирани. Всеки знае, че в националния бюджет, в националните парламенти политиките, които всяка управляваща партия или коалиция прилага е именно финансиране на политиките, които счита за приоритет. А в Европа в момента предизвикателствата са много.

Мисля, че надълго и нашироко изразихме темата по Западните Балкани и мисля, че всички колеги я подкрепят. Да, сега е моментът тази тема да се разглежда, да се използва. И срещата в София на 16 и 17 май между лидерите на Западните Балкани и Европейския съвет, както и други такива. Но, за да не се повтаряме, да не сме много голословни, ако има и въпроси, те ще уточнят или ще отговорим на тях.

Още веднъж благодаря на президента Таяни, на Европейския парламент, че отдели от ценното си време да може да ни изслуша и в едно партньорство, мисля че успехът на Българското председателство ще бъде успех и на самия Парламент, а и за цяла Европа. Мога да гарантирам, че ще се стараем много. И неслучайно девизът, който сме избрали отговаря на българския девиз на парламента „Съединението прави силата“. Мисля, че в този момент най-доброто място за живеене в света – нашата Европа, се нуждае точно от това. Благодаря.

Водещ: Благодаря много, господин министър-председател. Въпроси? Италианската телевизия, моля.

Репортер: Благодаря ви. Имам въпрос към българския министър-председател. Въпросът ми към българския председател е следният: Как можете да сте сигурни, че имате ефикасни инструменти? И така, въпросът е - какво ще направите вие, за да се използват по-конкретни мерки от тези, които са били приети досега, така че Вишеградската четворка да ратифицира Дъблинския договор? На второ място, въпрос към председателя Таяни – господин Московиси, знаем че е социалист. Никога не се е случвало по време на предизборна кампания, както в Италия да ни се казва кой как трябва да гласува от страна на комисар?

Бойко Борисов: Ако господин Таяни, ми дава първо на мен думата? Господин председател, благодаря. Малко по-дълго трябва да отговоря. Защото аз имам много добър диалог с колегите от Вишеградската четворка. Първо, ние всички идваме от Източния блок. Живели сме в условията на социализъм, на Варшавски договор. Знаем какво е нищета, знаем какво е да има банани само за Нова година, колкото и да ви звучи смешно. Това, което се постигна в страните от бившата Източна Европа, така да я наречем – от соцлагера, са уникални неща. Ако е било лесно, и в България да е имало метро. Ако е било лесно, и в България да е имало магистрали. Ако е било важно здравето на хората – да е имало пречиствателни станции. Благодарение на европейската солидарност, на държавите донори, на тези които – Старата Европа, да я наречем, от Общия пазар, на базата на кохезионните фондове ние сега сме в пъти по-конкурентоспособни – и в инфраструктура, и в жп линии, пречиствателни станции, конкурентоспособност, образователна инфраструктура, екология. Ние трябва да отчитаме и когато си говоря с колегите там, това което държавите донори, напредналите държави са отделили от парите на техните данъкоплатци, за да можем ние да ги достигнем, да бъдем конкурентоспособни и да постигнем в края на краищата това, което най-много очакват хората – изравняване на доходите. Но това става с развита икономика, с мощности, които да генерират пари в републиканските бюджети. Разбира се, ние не сме само задължени и признателни затова.

В същото време, освен пазар, всички тези държави, които се присъединихме и бяхме приети за членове на Европейския съюз, допринасяме до голяма степен и за конкурентоспособността, за културата, многообразието, геостратегически, примерно една България на кръстопътя между Азия, Африка и Европа. Ние сме на границата с Турция, Прибалтийските държави – горе с Русия. Така че бих го сравнил като едно голямо семейство. И неслучайно ние често използваме термина „голямото европейско семейство“. В едно семейство, ако се мерят кой е по-важен, колко по-важен е трудът на мъжа, на жената, на възрастните хора, то няма как да живее щастливо, мирно и да е благополучно. Затова с повече такт, с повече дипломация, с отчитане и на едното, и на другото – в диалог. Аз мога да си говоря и с едните, и с другите. Живял съм и в социалистическа държава, знам какво беше. И мисля че това е пътят. Нито без Вишеградската четворка Европа ще е същата, нито те са не само естествен, те са жизненоважен елемент в обединена Европа. Така че, повтарям, има правила, които Европейският съюз е наложил, ние всички сме се подписали под тях. Просто трябва да ги спазваме. Както България спазва всички правила, включително и финансово-икономически. Благодаря.

Антонио Таяни: Що се отнася до изказванията на комисаря Московиси, аз вече го споменах тази сутрин и казах, че – да, разбира се, в Европа цари безпокойство относно сигурността на всички страни. В Италия скоро ще бъдат произведени избори. Разбира се ние желаем Италия да остане една стабилна страна, надявам се, че така и ще бъде. Разбира се ако въпросният комисар се намесва в една национална избирателна кампания, това може да породи една определена негативна реакция. На мястото на комисаря Московиси, аз вероятно бих бил малко по-предпазлив в изказванията си по повод на тези избори, понеже знаете, винаги в такива случаи нещата могат да се обърнат срещу него. Благодаря.

Десислава Минчева, бТВ: Господин Борисов, наистина днес всички парламентарни групи ви поздравиха и вие току-що казахте преди минути, че те проявиха доброжелателност. В този контекст от трибуната ви бяха зададени въпроси за върховенство на закона, опазване на планината Пирин и корупция. Как коментирате избора на тези теми във въпросите, особено в ден, в който опозицията в България внася вот на недоверие? И един въпрос към председателя Таяни – във въпросите на евродепутатите днес, европейските предизвикателства взеха толкова място, колкото и коментарите за вътрешната ситуация в България. Прецедент ли е това и какъв е вашият коментар? Благодаря.

Антонио Таяни: Благодаря ви. Ние така или иначе започнахме дебат за бъдещето на Европа. В момента се намираме на кръстопът. Нещата не изглеждат добре. Имаше предложения от страна на Комисията, от страна на Емануел Макрон. Ние бихме искали Европейският парламент да е форумът, където ще се обсъжда бъдещето на Европа. Именно затова сме отправили покани към министър-председателите. Искаме да чуем становищата на различните държави-членки. Сега поканихме ирландския министър-председател. А и когато при нас идва господин Борисов, той разбира се ще бъде основен участник в дебатите и това вече няма да са дебати само за приоритетите на Българското председателство. Ние сме убедени, че трябва заедно да решим как Европа може да бъде доближена до европейските граждани. Как да работи по-ефективно, по-ефикасно. Ние се обръщаме пряко към европейските правителства, избрани от европейските граждани. Ние не сме против държавите-членки. Точно обратното – бихме искали да водим с тях диалог, защото европейските граждани са най-важното.

Освен това е необходимо да разчитаме на институционална система, която да се справи с основните предизвикателства, като безработицата, сближаването, вътрешната сигурност и миграцията, незаконната миграция. Именно затова имаме нужда и от различен вид бюджет, който да предоставя повече ресурси, отколкото в миналото. Това не означава да вадим пари от джобовете на европейските данъкоплатци, а да накараме големите компании да си плащат, като големите интернет гиганти, които работят в Европа и дължат данъци за печалбата си. Те са от САЩ, от Китай. Всичко това е във вреда и на нашата културна идентичност. Не можем да позволим например да се разруши киноиндустрията на Европа. Ние искаме да гледаме и испански, и български филми, така че трябва да направим нещо за това. Трябва също така да се помисли и за облагане на спекулативните финансови сделки с данък. Тези компании трябва да платят. Правим всичко по силите си, за да не взимаме парите от данъкоплатците.

Бойко Борисов: Срещнах от европейските социалисти неочаквана подкрепа и доброжелателност, и поздравления за приемането на Истанбулската конвенция, което не знам защо вие не попитахте и се налага сам аз да задавам въпроса. След като българските социалисти на пленум в неделя решиха да не подкрепят Истанбулската конвенция. И видяхте аплодисментите, които получих от европейските социалисти за това, че моето правителство в сряда я прие. Ако забелязахте, 95% от времето, в което отговарях, аз отговорих само на „зелените“, които задаваха тези въпроси. Защото много други бяха в абсолютна подкрепа на това, което правим и за Балканите, а за нашите съседи, и за добросъседската ни политика, и поздравленията за Македония и Договора за добросъседство, за огромните усилия, за 4-процентния ни икономически растеж, най-голям в Европа в момента, за 6% безработица, която постигнахме, за образователната инфраструктура, за двойното увеличение на заплатите на учителите и акцента върху образованието в България.

И видяхте въпрос, който не отговаряше на истината – за парка „Пирин“. Единственото решение, което българското правителство е взело – и аз затова казах на уважаваната госпожа, която ми зададе въпроса – че съм готов с подписа си да гарантирам, че става въпрос само за втория лифт в нашия ски курорт. И вашите колеги тук от Австрия, от Швейцария, където има зимни курорти, могат да проверят, че в пъти, пъти, десетки пъти повече лифтове има там, отколкото в България. Има един лифт в Банско. Искаме да има втори, за да може хилядите туристи да се възползват и да не се редят с часове да не се редят на опашките. И съм готов, и казах, и то в Европейския парламент, че всичко различно от втори лифт няма да се случи и аз съм гарант, една керемида няма да имаме повече там.

Защото ние, нашето правителство с години забавяхме инфраструктурни проекти, за да построим магистрала – за да отлетят щъркелите, за да не нарушим покоя на една костенурки или на водния дърдавец. Променихме с милиони повече трасето на магистралата. Не сме виновни за тези наши коалиционни партньори, които се разделиха на три части, за да има трима лидери на партии, и не можаха да влязат в парламента. Някак си не бих се съгласил такъв икономически растеж, този огромен фискален резерв, тази финансова дисциплина, този най-нисък в Европа външен дълг, който има България, нулев бюджетен дефицит… Тука има хора, които разбират от финанси и знаят как се прави, при положение, че го взехме от предишното правителство на 3,9 бюджетния дефицит и благодарение на битката с корупцията и контрабандата с милиарди повече вкарахме в бюджета – нечувано досега в България. Не казвам, че сме идеални.

Така беше и с боклука на София – криза. Сега е образец за Европа как се чисти, как се съхранява, как се рециклира във всяка една сфера. И аз гарантирам, че в следващата една година – две ние по този начин ще се справим с всичко останало. Защото много пъти си спомняте, когато и с президента Барозу говорихме: я вижте цената на километър метро, където би трябвало и е еднакъв на практика, еднакво скъпо е – колко е в България, колко е в Полша, колко е в Чехия, колко в Унгария, колко е в Лондон, като се има предвид, че къртиците, които правят дупките, са немски – от Баден-Вюртемберг сме ги взели. Една и съща стойност има километър метро, тъй като и нашите влакове, и контактни мрежи, и системи за управление са френски, немски и т.н. Разликите са десетки милиони на километър. Така че много бих могъл да говоря на тази тема.

Не сме идеални, но специално „зелените“ могат да имат категорично моята дума, че освен втори лифт, за друго няма да се случи каквото и да било. Борбата, както я водим година и половина-две, с контрабандата и корупцията ще продължи на всички нива и затова имаме и нов закон, който обединява всички институции да работят по нея. А Истанбулската конвенция ще положа целите си усилия и обещавам на социалистите в Европейския парламент, които така добре ме подкрепиха днес – много им благодаря – че ще стане факт в България. Насилието над жените и децата няма да го допуснем.

Водещ: Един последен и много кратък въпрос от Българската националната телевизия.

Репортер: Въпрос към г-н Борисов и към г-н Таяни. Един от приоритетите на Българското председателство са младите хора. Какво трябва да направим, за да повдигнем доверието в младите хора и от друга страна какво трябва да направят те в развитието си, за да подпомогнат бъдещето на европейските държави?

Антонио Таяни: Трябва да имаме прозрачни институции и така ще върнем доверието на младите хора. Младите хора трябва да повярват в това, което правим, и трябва да постигаме резултати. Трябва да решаваме техните проблеми. Не е случайно, че аз казах: следващият бюджет на Европейския съюз трябва да осигури намалена безработица сред младежите. Какво може да направим? Да подпомогнем малките и средни предприятия, да осигурим растеж, да подпомогнем селското стопанство и бизнеса. Трябва да имаме политики, които да вземат предвид инвестициите. Добре, имаме Плана „Юнкер“, но трябва да отидем по-далеч. Трябва да работим над обучението и над изследванията. Трябва да инвестираме повече, повече в талантливите млади хора, трябва да им дадем възможност те да работят, да останат тук, да не напускат Европа. Трябва да укрепим програмата „Еразъм“, така че трябва да постигнем резултати. Това е.

Когато бях в София с Председателския съвет и ръководителите на политическите групи, ние посетихме университет и говорихме с младите хора. Ние не искаме да сме в слонова кост, ние искаме да сме до младите хора, до младите българи в този случай, за да говорим за бъдещето на Европа. Не е лесно да се убедят младите хора. Аз съм баща, имам две деца и за мен също е важно да говоря ясно, когато говоря с младите хора. Поканих най-важните европейски блогъри в Брюксел, защото те могат да ни помогнат в една по-добра комуникация, ясен език, точен език, така че ние да може да обясним какво правим ние за младите хора в Европа. Това не е лесно. Не можем да решим проблема, отговаряйки на въпроси на пресконференцията. Ние трябва наистина да работим. Но аз се радвам, че Българското председателство направи приоритет младите хора. Така ще може да работим ръка за ръка със Съвета, за да помогнем на онези, които имат най-голяма нужда от това.

Бойко Борисов: Председател, освен младите хора, имаме и много друга важна задача, особено на Балканите. Достойният живот на възрастните хора. Разбойническата приватизация, която беше извършена десетилетия преди България… след прехода и сигурно в много от соц страните, много трудно работят пенсионните системи. Нашите възрастни хора заслужават това, което са изработили през годините си. Неслучайно и приоритетът за Западните Балкани ни е такъв, защото ако не започнем сега и веднага да работим по интеграцията на Западните Балкани, младите хора, квалифицираните хора ще напуснат Балканите, ще отидат в посока Европа или Америка, ще остане застаряващо население, демографска криза и тогава най-лесно идват популистките партии на власт. Затова цялата ни програма за Западните Балкани се подкрепя и от Европейския парламент, и от Комисията, и от Съвета. Тя е важна.

Освен това в България направихме така, че извадихме в абсолютен приоритет образованието, именно за да можем да подготвим младите хора, да бъдат по-добре образовани и по-квалифицирани, включително и ромите. Тази година с една амбициозна програма успяхме да вкараме около 15 000 деца, които досега не посещаваха училище. Може да си представите – 15 000 души. Двойно увеличаваме заплатите на учителите. Стотици милиони инвестираме в образователна инфраструктура, за да повишим квалификацията, да ги направим конкурентоспособни, да могат да взимат по-големи заплати, да имат по-високи доходи и така да ги задържим в своите страни. Разбира се, свободата на движение и по-високите заплати в по-развитите западни страни са много притегателни и това обяснява и до голяма степен този поток от всички страни в Югоизточна Европа в посока по-високото заплащане.

Но надявам се в тези шест месеца и заедно с Европейския парламент да работим и в тази посока. Ние в България сме се заели здраво с подобрение на образованието, квалификацията и по-високата конкуренция в това отношение, да бъдем конкурентоспособни на пазара.

Водещ: Благодаря ви.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация