Неформален съвет "Правосъдие и вътрешни работи" 25-26 януари 2018: Наръчник за медиите

23.01.2018

Неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи ще се проведе на  25-26 януари 2018 г. в София. Срещата ще започне на 25 януари с работни заседания по вътрешни работи, посветени на миграция и убежище, и граници и сигурност. На 26 януари срещата ще продължи с работни заседания по правосъдие, посветени на Европейската прокуратура (EPPO) и Регламент Брюксел  IIa (преработен). 

Дневен ред 

25 януари 2018 г. | Четвъртък 

Неформална среща на министрите на вътрешните работи под председателството на Министъра на вътрешните работи на Република България, г-н Валентин Радев 

08:15 - Пристигане в НДК и изявления на входа 

09:00 - 10:30 - Работна сесия I – Вътрешни работи

Миграция и убежище

Министрите ще обсъдят реформата на Общата европейска система за убежище. Реформата започна през 2016 г. в отговор на безпрецедентната мигрантска криза. Българското председателство ще работи за финализиране на реформата, за да се постигне гъвкава, ефективна и надеждна система, която да даде възможност за адекватна реакция на ЕС на бъдещи предизвикателства.

10:30 - Семейна снимка 

11:00 - 12:30 - Работно заседание  II – Вътрешни работи

Миграция и убежище 

11:30 - Пресконференция на Фолкер Тюрк, Помощник-Върховен комисар по въпросите на закрилата, ВКБООН 

14:00 - 15:15 - Работно заседание  III – Вътрешни работи  

Граници и сигурност

На следобедните заседания министрите ще обсъдят въпроси по управлението на границите, по-конкретно политическите аспекти на концепцията за Интегрирано управление на границите.  Дискусията ще бъде в контекста на нуждата от засилване граничния контрол – общ хоризонтален приоритет, който е от ключово значение както за укрепването на вътрешната сигурност в ЕС, така и за по-добро управление на миграцията. Дебатът на министрите ще се съсредоточи върху въпроси като сътрудничество с трети страни, увеличаване броя на завърналите се в родината нелегално пребиваващи граждани на трети страни, междуведомствено сътрудничество в контекста на управлението на границите и пр. 

15:45 - 17:00 - Работна среща IV – Вътрешни работи  

Граници и сигурност  

17:00 - 17:30 - Пресконференция – Вътрешни работи 

26 януари 2018 г. | петък 

Неформална среща на министрите на правосъдието под председателството на Министъра на правосъдието на Република България, г-жа Цецка Цачева 

08:30 - Пристигане в НДК и изказвания на входа 

09:00 - 10:30 - Работно заседание  I – Правосъдие

Европейска прокуратура  (EPPO)

Първото заседание в раздел Правосъдие ще започне с дискусия по бъдещето на Европейската прокуратура  (EPPO). Регламентът за създаването й бе приет през октомври  2017 г в контекста на засиленото сътрудничество, в което България понастоящем участва заедно с още 19 други държави-членки. Създаването на Европейската прокуратура EPPO и ефективното й функциониране е един от основните приоритети на Българското председателства. Във фокуса на дискусията ще бъде поставено сътрудничеството и съвместната дейност на Европейската прокуратура с други европейски агенции и служби, включително EUROJUST, OLAF и EUROPOL.

10:30 - Семейна снимка 

11:00 - 12:30 - Работно заседание II – Правосъдие

Регламент Брюксел  IIa   (Преработен)

По време на второто заседание министрите ще обсъдят един от основните приоритети на Българското председателство: предложението за ревизиран текст на т.нар. Регламент Брюксел IIa относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца  (преработен текст). Очаква се министрите да споделят вижданията си за напредъка по този важен законодателен инструмент, за да подобрят експедитивността и ефективността при делата за връщане на деца, отвлечени от единия си родител, и признаване на решенията относно родителската отговорност в държава-членка, различна от тази, в която е издадено съдебното решение. 

14:30 - 15:00 - Пресконференция - Правосъдие 

Контекст 

На работните заседания в областта на вътрешните работи ще присъстват министри от държавите-членки на ЕС, министри от асоциираните към Шенген държави (Исландия, Норвегия, Швейцария), комисарите Димитрис Аврамопулос и Джулиан Кинг, координатор на ЕС за борба с тероризма, и представители на Европейския парламент, Генералния секретариат на Съвета на ЕС, Европейската служба за външна дейност и европейските агенции в областите правосъдие и вътрешни работи  (EASO, eu-LISA, Eurojust, Europol, Frontex, FRA). На работните заседания в областта на правосъдието ще присъстват министрите на правосъдието на държавите-членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между социалните полове, представители на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи  (LIBE) и комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент, Eurojust, Агенцията на ЕС по основните права   (FRA) и Генералния секретариат на Съвета на ЕС. 

Информация за акредитация 

Акредитираните журналисти могат да получат баджовете си в деня преди събитието на Регистрацията до Вход 2 на НДК между 9:00 и 19:00 ч. Журналистите, пристигащи в София в деня на събитието могат да получат баджовете си на същия вход при пристигане в НДК. Достъп до сградата на НДК ще имат само акредитирани журналисти.  

Контакти за пресата

В София: Веселин Желев, [email protected], +359 883 990 247

В Брюксел: Геновева Червенакова, [email protected], +32 473 575 083

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация