Трима български министри представиха приоритетите на председателството пред комисиите за външни работи, заетост и селско стопанство на ЕП

23.01.2018

Г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател за съдебната реформа и министър на външните работи, г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, и г-н Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горското стопанство, направиха изказвания пред три комисии на Европейския парламент във вторник след обяд -  комисията по външни работи (AFET), по заетост и социални въпроси  (EMPL) и по земеделие и развитие на селските райони (AGRI). Те представиха и обсъдиха приоритетите на Председателството като част от традиционния обмен на мнения с Европейския парламент в началото на всяко Председателство.

Представяне пред Комисията по външни работи (AFET)

Г-жа Захариева заяви: „Председателството ще работи в духа на прозрачност и тясно сътрудничество с държавите-членки и всички институции на ЕС в отговор на очакванията на европейските граждани и особено на младите хора. Конкретно в областта на Общата външна политика и политика за сигурност, България ще подкрепя активно Върховния представител на ЕС по външните работи и политиката за сигурност, както и изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС  и свързаните непосредствени приоритети на ЕС за настоящия семестър. Западните Балкани са ключов приоритет за Българското председателство. Те се нуждаят от по-голяма политическа подкрепа от ЕС, оказана по един по-видим начин. В противен случай рискуваме да се изправим пред растяща нестабилност в региона и повторно зараждане на заплахи и рискове за сигурността на ЕС.“

В областта на Общата външна политика и политика на сигурност, България ще насочи вниманието към:

 • Западните Балкани
 • Европейското съседство
 • Сътрудничеството с нашите ключови стратегически съюзници и трансатлантически партньори
 • Отношенията с ключовите партньори в Азиатско-тихоокеанския регион
 • Външните аспекти на миграцията и  борбата с тероризма 

В областта на Общата политика на сигурност и отбрана, България ще допринесе за продължаване работата по изпълнение на отбранителния пакет на Глобалната стратегия под ръководството на Върховния представител.

Цялото изказване на г-жа Захариева ще бъде публикувано тук:

Представяне пред  Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL)

Г-н Петков заяви: „Днес повече от всякога трябва да се погрижим нуждите на европейските граждани да бъдат в центъра на нашето внимание. Положителният икономически растеж, на който сме свидетели, трябва да бъде използван по най-добрия възможен начин за укрепване устойчивостта ни спрямо бъдещи кризи, за създаване на работни места и за подобряване на социалната справедливост." Министърът подчерта, че България ще търси възможности за разработване на инструменти за започване на ефективни съвместни действия и укрепване на социалното измерение на Европейския съюз посредством единство, справедливост и кохезионна политика.

В областта на социалната политика, България ще работи за:

 • Постигане на напредък в областта на бъдещето на труда като се намерят решения за производителна заетост и за устойчив и балансиран икономически растеж.
 • Насочване на дебата за бъдещото финансиране на Социална Европа и възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след програмния период 2014-2020 г.
 • Насърчаване концепцията за ранно детско развитие.
 • Гарантиране равни права на хората с увреждания като се постигне значителен напредък и при възможност постигане на споразумение в триалога по Европейския акт за достъпност.
 • Гарантиране на адекватна закрила на правата на трудещите се и на свободата на фирмите да предоставят услуги. За тази цел България ще насочи усилията си към приключване на преговорите по Директивата за командироване на работници и за постигане на частичен общ подход в Съвета по последните два раздела на предложението за внасяне на поправки в Регламент 883/2004 – помощи за безработица и допълнителни разпоредби.
 • Поставяне на особен акцент върху здравословните и безопасни условия на труд с оглед предпазване излагането на трудещите се на канцерогенни и мутагенни вещества.
 • Приключване работата по регламентите за трите агенции – CEDEFOP, EU-OSHA и EUROFOUND.
 • Постигане на напредък по инициативите по Пакета за социална справедливост и тези, свързани с подобряване условията на труд на европейските граждани и баланса между професионалния и личен живот.

Цялото изказване на г-н Петков е публикувано тук.

Представяне пред Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI)

Г-н Порожанов заяви: „Ще работя с колегите министри да изпратим силно послание към европейските институции колко важна е Общата селскостопанска политика за всички европейски граждани и колко безспорна е нейната добавена стойност за осигуряване на обществени блага. Вярвам, че приносът на ОСП за контрола върху климатичните промени трябва да бъде отчетен от обществото, така че да се избегне конфликта между селското стопанство и околната среда."

В областта на земеделието, България ще:

 • Предизвика дебат по бъдещето на Общата селскостопанска политика /ОСП/ и да информира Комисията, когато изготвя съответното законодателно предложение.
 • Продължи да следи отблизо ситуацията на селскостопанските пазари, особено в чувствителни отрасли като мляко и млечни продукти, говеждо месо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци. Ще бъде обърнато внимание на ефекта от премахването на квотите за захарта.
 • Ще потърси възможност за приключване на преговорите по предложението за спиртните напитки.
 • В сектор „Горско стопанство“, Председателството ще подготви участието на ЕС в 13 Сесия на Форума на ООН за горите (UNFF).
 • Във ветеринарния сектор, България ще насочи вниманието си към устойчивото управление на здравето на животните.
 • В областта на растителното здраве, Председателството ще търси начини Европа да бъде по-добре подготвена да реагира при кризи.

Цялото изказване на г-н Порожанов е публикувано тук.

Българските министри ще представят приоритетите пред Европейския парламент на 23 януари през целия ден. По-рано днес министрите направиха изказвания пред комисиите по вътрешен пазар и закрила на потребителите (IMCO), транспорт и туризъм (TRAN) и култура и образование (CULT). Днес ще бъде и представянето пред комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE).

Подробности можете да намерите тук и тук.

На 24 и 25 януари още български министри ще бъдат изслушани в комисиите на Европейския парламент. Подробният график за изказванията на министрите е публикуван oнлайн.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация