Двама български министри представиха приоритетите на Председателството пред комисиите на Европейския парламент по вътрешен пазар и транспорт

23.01.2018

Снимка: Европейски парламент


Представянето на приоритетите на Българското председателство пред депутатите от Европейския парламент продължи във вторник сутринта.

Г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, и г-н Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията говориха пред представители на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO). Г-н Московски имаше още едно изказване на 23 януари сутринта, в което представи плановете на Председателството в областта на транспорта пред комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN).

Представяне пред Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO)

Г-н Караниколов заяви: „Вътрешният пазар е един от основните приоритети на Председателството в този важен момент. Нашата цел е да укрепим доверието на гражданите и бизнеса. Европейските граждани очакват от нас действия. Като председателство ще работим като честен посредник за намиране на рационални решения за Европа“.

За да го постигнем, Председателството ще се стреми да бъде постигнат напредък по няколко законодателни предложения, целящи укрепване на вътрешния пазар, каза по-нататък министърът:

 • Председателството ще даде приоритет на досиетата в Пакета за услугите като постигне съгласие с Европейския парламент по предложенията за проверката за пропорционалност при регулираните професии и за процедурата по нотификация. Председателството ще продължи работата по предложенията за електронна карта за услуги.
 • България има готовност да започне преговори с Европейския парламент по Единния дигитален портал веднага, щом Европейският парламент е готов с позицията си.
 • Председателството има готовност да започне преговори по предложението за торовете.
 • България ще обърне специално внимание на предложението ECN+ като работи за мандат да започне преговори с Европейския парламент и за успешно провеждане на тези преговори.
 • Председателството ще продължи триалозите по предложението за договорите за предоставяне на дигитално съдържание, стремейки се да бъде постигнато споразумение.
 • България ще се стреми да бъде постигнат напредък по две предложения в рамките на Пакета за стоките, като по този начин гарантира стоките на пазарите на ЕС да бъдат още по-безопасни.

Цялото изказване на г-н Караниколов можете да намерите тук.

Г-н Московски заяви: „България поема председателството в период на много интензивен цифров дневен ред, както по отношение на отворени,  текущи досиета, така и във връзка с новите инициативи на Европейската комисия. Вече работим за намиране на общи решения, включително и по сложните досиета в дигиталната област. Девизът на председателството ни е „Съединението прави силата“ и съм убеден, че заедно с държавите-членки и в тясно сътрудничество с Европейския парламент можем да постигнем много за цифрова и единна Европа.“

Г-н Московски каза, че в дигиталната област България ще се стреми да:

 • Приключи преговорите по реформата на регулаторната рамка за електронните съобщения.
 • Постигне напредък по досието за свободното движение на нелични данни.
 • Постигне общ подход по Акта за киберсигурност.
 • Гарантира равни права за хората с увреждания като постигне напредък и, при възможност, приключване на преговорите по Европейския акт за достъпност.
 • Изготви заключения на Съвета по темата за изкуствен интелект и роботика, която се очаква да бъде разгледана в „Третия пакет за данни“, представен от Комисията през май.
 • Разпространи информация за дигиталните политики на ЕС в страните от Западните Балкани, с което да съдейства да се гарантира широколентово интернет покритие за всички.

Цялото изказване на г-н Московски можете да намерите тук.

Представяне пред комисията по транспорт и туризъм (TRAN)

Г-н Московски заяви: „Българското председателство ще се стреми към консенсус, конкурентоспособност и кохезия във всички сектори и политики, включително чрез задълбочаване на сътрудничеството в областта на  интеграцията на Западните Балкани в европейското семейство. Ще се стремим към постигане на реални и обещаващи резултати при спазване на принципите на прозрачност и откритост към гражданите: принципи, залегнали в основата на ЕС.“    

По отношение на първия Пакет за мобилност, Председателството ще даде приоритет на работата по досиетата за достъп до пазара и до професиите, както и за конкретно законодателство за командироването на шофьори, МПС под наем,  както и на оперативната съвместимост на електронните тол-системи на магистралите. С оглед подкрепата за интермодалния транспорт в Европа, Председателството вече започна преглед на поправените общи правила за комбинирания транспорт на стоки. Г-н Московски също призова за повече усилия за създаване на модерна, сигурна и интегрирана транспортна мрежа на Балканите.

В областта на авиацията, Председателството ще насочи усилията си върху Регламента за защита на конкуренцията. Основна цел на България е да бъде създаден инструмент, който защитава европейските превозвачи, като едновременно с това насърчава конкуренцията. Председателството ще насърчи преговорите на ЕС и трети страни за сключване на всеобхватни двустранни споразумения за въздушния транспорт.

По отношение водния транспорт, Председателството ще работи по напълно новата Директива за пристанищните приемателни съоръжения за корабни отпадъци, за да се подобри опазването на морската среда и да се намали административната тежест върху бизнеса. България има готовност да започне работа по предложението за „Обслужване на едно гише“ в морския сектор веднага, щом то бъде представено през май 2018 г. Председателството ще работи за финализиране на препоръките на Съвета по изискванията и задълженията за малките съдове.

Председателството ще работи и за подобряване правилата за правата на пътниците в жп транспорта, които да допринесат за по-доброто им обслужване.

Цялото изказване на г-н Московски можете да намерите тук.

Представянето на приоритетите на Българското председателство пред комисиите на  Европейския парламент продължават през целия ден на 23 януари. Българските министри ще бъдат изслушани от още пет комисии – по култура и образование  (CULT), заетост и социални въпроси (EMPL), земеделие и развитие на селските райони  (AGRI), промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и външни работи (AFET).

Наред с изказването на Министър-председателя на България в пленарна зала, изслушванията представляват част от междуинституционалния диалог между Съвета и Европейския парламент.

Подробният график за изказванията на министрите е на разположение oнлайн.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация