Неформална среща на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, ще се проведе в София на 1 и 2 февруари 2018 г.

29.01.2018

Снимка: Олег Попов (EU2018BG)


Неформалният съвет по конкурентоспособност с участието на министрите, отговарящи за ресорите „Индустрия“ и „Научни изследвания“, ще се проведе на 1 и 2 февруари 2018 г. Заседанието в частта „Индустрия“ ще се председателства от министъра на икономиката Емил Караниколов, а в частта „Научни изследвания“ от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Част „Индустрия“ – 1 февруари 2018 г.

Неформалното заседание в частта „Индустрия“ ще започне с пленарна сесия на 1 февруари 2018 г. В заседанието ще участват министри и представители от всички държави членки на Европейския съюз, както и Швейцария и Норвегия, на Европейския социален и икономически комитет, Европейския комитет на регионите и на бизнеса. Европейската комисия ще бъде представена от г-жа Елжбета Биенковска, комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП.

В пленарната сесия министрите ще дискутират темата за бъдещето на Европейската индустриална политика, като обсъдят въпросите кои са ключовите фактори, които ще оформят индустрията до 2030 на глобално и на европейско ниво, и какви трябва да бъдат общите цели и ключови приоритети за новата индустриална стратегия, за да се гарантира, че европейската индустрия ще бъде конкурентна в съвременните условия. Българското председателството ще работи в посока по разработване на ясна дългосрочна визия за европейската индустрия до 2030 г. и след това, което да доведе до повече иновации в производството, цифровизация на индустрията, създаването на работни места, подобряването на достъпа до финансиране за предприятията, въвеждане на устойчиви технологии.

След пленарната сесия в две паралелни работни сесии ще се обменят мнения по темите „Вериги на стойността и развитие на конкурентните предимства за европейската икономика“ и „Нови тенденции в индустриалното развитие – цифровизация на индустрията и човешкото измерение в процеса на икономическо развитие“.

В първата работна сесия по темата „Вериги на стойността и развитие на конкурентните предимства за европейската икономика“ ще се обсъдят кои са съществуващите конкурентни предимства на Европа, в т.ч. инфраструктура, технологични знания или други характеристики, в сравнение с други основни търговски партньори, и по какъв начин тези предимства могат най-оптимално да се развият и укрепят, за да се подсигурят бъдещите конкурентни предимства на европейската промишленост в една все по-конкурентна глобална среда.

Втората паралелна работна сесия „Нови тенденции в индустриалното развитие – цифровизация на индустрията и човешкото измерение в процеса на икономическо развитие“ е посветена на цифровата трансформация на индустрията и ще очертае европейските приоритети в процеса на преход към цифровизация на индустрията и конкретни цели, които биха могли да бъдат заложени в бъдещата индустриална стратегия във връзка с развитието на цифрови умения и насърчаването на цифрово предприемачество.

В дневния ред на неформалното заседание в частта „Индустрия“ е планиран работен обяд на министрите, по време на който ще се обсъдят предизвикателствата и възможностите пред енергийно интензивните индустрии, както и цифровизацията и климатичните промени. Целта е в цялостната дискусия за бъдещата, всеобхватна и дългосрочна индустриална политика да се обърне специално внимание на енергийно интензивните отрасли, тъй като те са важна част от индустриалната основа на ЕС.

Част „Научни излследвания“ – 2 февруари 2018 г.

На 2 февруари заседанието ще бъде председателствано от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, а участие ще вземе също и европейският комисар по научни изследвания и иновации Карлош Моедаш.

Министрите ще дискутират бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа с фокус върху инвестициите в човешкия капитал и възможностите за стимулиране на генерирането на иновации.

По време на дискусиите ще се търсят общи стъпки по ключови за научните изследвания и иновациите в ЕС въпроси като подкрепата на национално и регионално ниво и тяхното по-широко използване, приоритетите, с които трябва да се ангажират както ЕС, така и отделните държави членки за подкрепа на предприемаческата и иновационната култура и за подсилване на иновационната екосистема. Дискусията се очаква ще даде своя принос за изграждането на функциониращ Европейски иновационен съвет.

Делегатите ще фокусират своето внимание върху инвестициите в човешки капитал в науката и прилагането на системен подход за придобиване на нови умения за връзка между науката и индустрията. Участниците в дискусията ще обсъдят възможности за повишаване привлекателността на научната кариера и за постигне на по-оптимална мобилност на учените чрез Европейска рамка за кариерно развитие на учените. Този диалог ще допринесе за формирането на общоевропейската визия за инвестиции в човешки капитал в следващата Девета Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации и следващото поколение финансови инструменти на ЕС, като Еразъм+, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация