Неформален съвет по конкурентоспособност 1-2 февруари 2018: Наръчник за медиите

31.01.2018

Неформалната среща на министрите, които отговарят за конкурентоспособността, ще се проведе на 1 и 2 февруари 2018 г. На заседанието на 1 февруари министрите с ресор „Индустрия“ ще обсъждат бъдещето на Европейската индустриална политика и развитието на конкурентните предимства за европейската икономика. Министрите с ресор „Научни изследвания“ ще се срещнат на 2 февруари и ще дискутират бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа с фокус върху инвестициите в човешкия капитал и възможностите за стимулиране на генерирането на иновации.

Дневен ред

1 февруари 2018 | Четвъртък

Неформална среща на министрите с ресор „Индустрия“ под председателството на министъра на икономиката Емил Караниколов

09:00-09:30    Пристигане в Националния дворец на културата

09:45-11:15    Пленарна сесия: Бъдещето на Европейската индустриална политика

Откриващи изказвания на основните говорители: - Елжбета Биенковска, комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП; Маркус Бейрер, генерален директор на BUSINESSEUROPE; Гонсало Лобо Ксавиер, заместник-председател на Европейски икономически и социален комитет; Хайнц Леман, член на Европейския комитет на регионите; Марко Менсинк, генерален директор на Европейския съвет на химическата промишленост – Предизвикателства и възможности за базовите индустрии в Европа - представяне на заключения от Конференцията „Иновации и конкурентоспособност: Базовите индустрии - двигател за растеж“

11:15               Семейна снимка

11:45-13:30     Работни сесии

                       Сесия A: Нови тенденции в индустриалното развитие - цифровизация на индустрията и човешкото измерение в процеса на икономическо развитие

                       Участниците в първата дискусия ще обсъдят съществуващите конкурентни предимства на Европа, включително инфраструктура, технологичните знания и други характеристики, сравнени с други основни търговски партньори. Те ще проучат как тези предимства могат да бъдат развити и укрепени, за да се гарантират  бъдещите конкурентни предимства на европейската промишленост във все по-конкурентната глобална среда.

                       Сесия B: Вериги на стойността и развитие на конкурентните предимства за европейската икономика

                       Втората дискусия е посветена на дигиталната трансформация на бранша. Тя ще очертае европейските приоритети в процеса на преход към цифровизация на сектора и конкретните цели, които трябва да бъдат разгледани в бъдещата промишлена стратегия за развитие на цифровите умения и насърчаване на цифровото предприемачество.

 

13:45-15:15    Работен обяд: Енергоемката промишленост между възможностите и предизвикателствата. Цифровизация и изменение на климата

                      По време на работния обяд ще бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите пред енергоемките отрасли, както и цифровизацията и изменението на климата. Целта е да се обърне специално внимание на енергоемките отрасли в цялостната дискусия за бъдеща всеобхватна и дългосрочна промишлена политика, тъй като те са важна част от промишлената база на ЕС.

15:30-16:00    Пресконференция

2 февруари 2018 | петък

Неформална среща на министрите с ресор „Научни изследвания“ под председателството на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

08:30-9:00      Пристигане в Националния дворец на културата

9:30-10:10      Пленарна сесия I: Ускоряване на трансфера на знания и въздействието на научните изследвания и иновациите

10:10              Семейна снимка

11:00-12:30    Работни сесии

                      Сесия А: Бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа: Насърчаване на иновациите

                      Ще се търси общ подход по ключови въпроси на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите, като например подкрепа на национално и регионално равнище за авангардни иновации и по-широкото им използване - приоритети, по които ЕС и държавите-членки следва да работят, като подкрепят предприемаческата и иновационната култура и укрепват иновационната екосистема. Дискусията ще допринесе за създаването на функциониращ Европейски съвет за иновации.

                       Сесия B: Бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа: Инвестиране в човешкия капитал

                       Дискусиите за инвестициите в човешки капитал в науката ще бъдат насочени към прилагане на системен подход за изследователите, за да придобият нови умения за свързване на науката и промишлеността. Делегатите ще обсъдят възможностите за повишаване на привлекателността на научните кариери и постигане на по-оптимална мобилност на изследователите чрез Европейската рамка за професионално развитие на учените. Този диалог ще допринесе за формирането на европейска визия за инвестиции в човешки капитал в следващата Девета рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации и следващото поколение финансови инструменти НА ЕС като Еразъм +, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

12:30-13:30    Пленарна сесия II:  Резюме и основни заключения

15:00-15:30    Пресконференция

Контекст

Неформалната среща на министрите, отговарящи за промишлеността, ще се проведе на 1 февруари 2018 г. На срещата ще присъстват министри и представители на всички държави-членки на Европейския съюз, както и Швейцария и Норвегия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите и представителите на бизнеса. Европейската комисия ще бъде представена от Елжбета Биенковска, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия.

Неформалната среща на министрите, отговарящи за научните изследвания, ще се проведе на 2 февруари 2018 г. Не срещата ще присъстват министри и представители на всички държави-членки от Европейския съюз. Европейската комисия ще бъде представена от Карлош Моедаш, член на Комисията, отговарящ за научни изследвания и иновации.

Информация за акредитация

Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в деня преди събитието на регистрацията на вход Б 2 на Националния дворец на културата между 9.00 и 19.00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата.

Снимки и видео

Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат качвани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo.

Говорители

В София:        Веселин Желев, [email protected], +359 883 990 247

В Брюксел:     Елица Златева, [email protected], +32 476 996 634

Свързани документи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация