Експерти обсъдиха в София възможностите на Дунавската стратегия като основа за икономическо развитие

01.02.2018

Първата експертна среща от календара на Българското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – на координаторите на приоритетните области -  се проведе на 1 февруари в резиденция „Бояна“.

Председателството на Дунавската стратегия е предизвикателство за България и всички държави, попадащи в обхвата на стратегията, защото в момента страната ни е и  ротационен председател на Съвета на ЕС. Тази централна роля е уникална възможност за изготвянето на силна европейска програма за постигане целите на Дунавската стратегия“, изтъкна Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор за Дунавската стратегия.

По думите й, добавената стойност за България от това членство е възможността за изграждане на силни партньорства и подкрепа при осъществяването на съвместни стратегически проекти между страните с потенциал да допринесат за по-видими ефекти за икономическо развитие и териториално сближаване.

Днешната среща може да се ползва като ключова платформа за обсъждане на всички предизвикателства, пред които сме изправени и да очертае възможностите, които имаме като основни „двигатели“ за прилагането на Стратегията и по този начин да постигнем по-добри резултати“, каза  Николова.

Тя отбеляза и нуждата от конструктивна дискусия относно преразглеждане на Плана за действие на стратегията и формирането на новата структура, която ще подпомогне управлението и изпълнението ѝ. 

Участниците в срещата представиха информация за дейностите на отделните държави по изпълнение на основните приоритети на  стратегията, коментираха предизвикателствата пред нея, обмениха опит при разработване на проекти и  привличане на финансиране.

Участие във форума взеха над 60 експерти от всички 14 държави–членки на стратегията, представители на Европейската комисия, Транснационална програма „Дунав“.

България пое председателството на Дунавската стратегия за срок от една година през октомври 2017 г. Серията от работни формати в него са планирани през първата половина на 2018 г., а водещите събития - Годишният форум и срещата на министрите, отговорни за туризма от региона - ще се проведат на 18 и 19 октомври в София.

Контекст

Дунавската стратегия е приета през 2011 г. Тя обхваща 14 държави, с население от 100 милиона души, което е една пета от населението на ЕС. Стратегията залага на регионалния подход – насърчаване на съвместната работа между широк кръг от заинтересовани страни за справяне с общите предизвикателства, но без да се създават нови институции.

Целта ѝ е да се развие икономическият потенциал на река Дунав, втората по дължина река в Европа (2850 км. Изпълнението на стратегията трябва да превърне региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри възможности за работа, чиста природа и богат културен живот.

Фокусът е в сътрудничеството и оползотворяването на общите възможности, като доизграждане на транспортни връзки, намаляване на замърсяването и опасността от наводнения, ограничаване на зависимостта от доставчиците на енергия, справяне с демографските промени и др.

Дунавската стратегията се основава на четири приоритета, наречени стълбове – свързаност, околна среда, изграждане на просперитет и устойчивост на региона. Те съдържат 12 области на сътрудничество: „Мобилност и интермодалност“, „Устойчива енергия“, „Култура и туризъм“ в рамките на първия стълб, „Качество на водите“, „Управление на рискове“, „Биоразнообразие, ландшафти“, „Качество на въздуха и почвите“ във втория стълб, „Общество на знанието“, „Хора и умения“ и „Конкурентоспособност“ в третия и „Институционален капацитет и сътрудничество“ и „Сигурност“ в четвъртия.

Всяка от областите има по две държави координаторки. България партнира в приоритетната област 3 „Култура и туризъм“ с Румъния и по приоритетна област 11 „Сигурност“ с Германия.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация