Теми на Съвета „Външни работи/Отбрана" обсъдиха директорите по отбранителната политика на страните членки на ЕС

21.02.2018

Неформална среща на директорите по отбранителната политика на страните членки на Европейския съюз се проведе на 19 и 20 февруари 2018 г. в Националния дворец на културата в София. Форумът е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Тя имаше за цел да подпомогне подготовката на Съвета „Външни работи/Отбрана“, който ще се състои на 6 март т.г. в Брюксел. В срещата участваха над седемдесет делегати от всички държави членки на ЕС, Европейската служба за външна дейност, Европейската агенция по отбрана и Европейската комисия. Домакин на събитието от българска страна беше директорът на дирекция „Отбранителна политика“ в Министерството на отбраната Росица Димитрова.

През трите работни сесии, председателствани от заместник-генералния секретар на Европейската служба за външна дейност Педро Серано, бяха обсъдени най-новите развития по актуални въпроси от политико-военното измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Сътрудничеството между ЕС и НАТО беше тема на първото заседание, в което се включи и представител на Алианса. Участниците във форума се обединиха около виждането, че след подписването на декларацията от Варшава е постигнат сериозен напредък във взаимодействието между двете организации. Динамизирането и задълбочаването на отношенията им на институционално и оперативно ниво трябва да продължи чрез изпълнението на вече набелязаните и договорени над седемдесет мерки, които дават възможност за съвместни или синхронизирани действия по въпроси от взаимен интерес.

Втората работна сесия беше посветена на Постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната и връзката му с останалите инициативи в изпълнение на Глобалната стратегия на Европейския съюз по външна политика и политика на сигурност. Главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана Хорхе Домек и директорът на Военния секретариат на ЕС генерал-майор Еса Пулкинен представиха анализите си на националните планове за изпълнение на общите обвързващи ангажименти по ПСС, които бяха представени от държавите членки на ЕС през декември 2017 г. Предвид предстоящите стъпки на преглед и актуализация на тези планове, те отправиха препоръки за следващите етапи на процеса с оглед включване на информация от страните-членки, която да позволи по-лесно сравняване, обобщаване и оценка на изпълнението на поетите ангажименти.

Участниците в срещата обсъдиха също  основните елементи на разработената от Секретариата по ПСС пътна карта за по-нататъшната работа по инициативата, която включва срокове за одобрение на първата и следващата група проекти, за актуализиране на националните планове и за изготвяне на обобщен доклад по приложението им. Представителят на Европейската комисия информира накратко за хода на законодателната процедура по приемане  на Регламента за създаване на Европейска програма за индустриално развитие в областта на отбраната до лятото на 2018 г. Стремежът е да бъде запазен предвиденият процент за съфинансиране на проекти по ПСС със средства от Европейския фонд за отбрана в случаите, когато те отговарят и на критериите на Европейската програма за индустриално развитие в областта на отбраната.

По темата за подобряване на военната мобилност бяха представени първоначалните виждания за бъдещата работа в четирите идентифицирани области, в които е необходимо преодоляването на правни, дипломатически, митнически и инфраструктурни пречки пред бързото придвижване на военни сили и средства в ЕС. Важността на този въпрос беше поставена и в контекста на отношенията с НАТО. Общо бе разбирането, че подобряването на военната мобилност е комплексна задача от първостепенно значение за двете организации, които трябва да подходят към нейното решение координирано и в интерес на европейската и евроатлантическата сигурност.

Доказателство за високия интерес към обсъжданите теми беше фактът, че представителите на всички страни членки и на структурите на Европейския съюз се включиха активно в дискусиите в рамките на трите работни заседания. Това даде възможност за представянето на различни гледни точки в търсене на ефективен и взаимно приемлив подход към решаването на поставените въпроси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация