Електронни карти ще облекчат придвижването на студенти в Европа

21.02.2018

Снимка: Министерство на образованието и науката


Електронни студентски карти, чието въвеждане след 2021 г. се обсъжда, ще позволят на студентите пълна мобилност в  Европейския съюз. Картите ще съдържат цялата информация за  статуса на студента и ще направят ненужно пренасянето  и легализиране на справки за брой семестри, положени изпити, натрупани кредити от една държава членка в друга.

Тази и други важни теми бяха обсъдени на редовна среща на директорите, отговарящи за висшето образование в държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на 20 и 21 февруари в София. Събитието е част от календара на сектор „Образование“ на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Електронната студентска картата ще дава достъп на местно ниво до всички студентски услуги като използване на библиотеки, студентски столове, общежития, намаления за градския транспорт и др., отново без необходимостта студентът да кандидатства за предоставяне на всички тези документи пред  институциите в приемащата страна.

Директорите обсъдиха и създаването на мрежи от европейски университети и автоматично взаимното признаване на дипломи.

Друга  тема  беше културата на качеството на висшето образование, разгледана от две гледни точки  – на университетите и на работодателите.

По време на срещата, открита от заместник-министъра на образованието и науката – д-р Петър Николов и г-жа София Ериксон-Уотършут, директор в Генералната дирекция за образование, младеж, спорт и култура към Европейската комисия, бе приет мандатът на Работната група „Модернизация на висшето образование” към Европейската комисия за периода 2018 – 2020 година с изготвената към него работна програма.

Разгледана бе и ролята на институциите за висше образование в процесите, свързани с регионалната конкурентоспособност – пречки и възможности за насърчаване на иновациите, в т.ч. и с подкрепата на Европейските структурни и социални фондове и различни програми на Европейската комисия.

Дискутирани бяха различни измерения при разработването на политики за осигуряване на качество. Делегатите обсъдиха ролята на националните и регионалните власти в стимулирането и повишаването на качеството чрез оценяване и акредитация – различни подходи за контрол, за разширяването на целта на процедурите за осигуряване на качество и за подобряване на събирането, анализа и употребата на данни.

Отделна сесия беше посветена на Болонския процес, по време на която беше дискутирано сътрудничеството в рамките на Европейския съюз в областта на висшето образование. Беше направена презентация за основните изводи от доклада за проследяване на напредъка на отделните държави при прилагане принципите на Болонския процес. Държавите членки обсъдиха възможностите за развитие с фокус не само върху европейското сътрудничество, но и с държави от други континенти.

За повече информация:

Климент Христов

Министерство на образованието и науката/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 877 566 699

[email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация