Ролята на европейските макрорегионални стратегии за постигане на устойчиво развитие, сигурност и стабилност обсъдиха председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от ЕС в София

22.01.2018

„Ролята на европейските макрорегионални стратегии за постигане на устойчиво развитие, сигурност и стабилност“ беше третата тема, която обсъдиха на срещата си в София председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от ЕС в София.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор за Стратегията на ЕС за Дунавския регион Деница Николова посочи, че националните парламенти могат да допринесат за утвърждаването на макрорегионалните стратегии като важен инструмент за сближаване. Тя представи пред участниците значението на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

Целта на стратегията е да обедини усилията на заинтересованите страни, предоставяйки им средство за изграждане на регион на сигурност, благоденствие и справедливост. По думите на Николова един от фокусите на стратегията е развитието на културно-историческото наследство и туризма в региона.

В изказването си посланикът за региона на Балтийско море на Министерство на външните работи на Естония Раул Малк отбеляза, че оценява, че Българското председателство и Срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на страните от ЕС отделят внимание на темата за макрорегионалните стратегии. Европейската стратегия за Балтийско море покрива няколко формати на регионално сътрудничество – има Съвет на прибалтийските държави, структура за морско сътрудничество и няколко работни групи, свързани с различните сфери на дейност.

Раул Малк отбеляза, че идеята за възникване на Стратегията за Балтийския регион, която е най-старата подобна стратегия, се заражда именно в Европейския парламент. Всички държави, които участват, са страни-членки на ЕС, обединени от желанието си да работят за това Балтийско море да бъде приведено в добро екологично състояние, подчерта той. Наблюденията през изминалите години показват, че продължава замърсяването на Балтийско море, но с по-бавна скорост, отколкото това се е случвало в миналото, уточни Раул Малк.

Стратегиите играят важна роля за осъществяване на дългосрочните политики, подчерта Раул Малк. Според него трябва по-добра интеграция на макрорегионалните стратегии в по-големия контекст на стратегиите и политиките на държавите-членки на ЕС. Имаме добър диалог с програмите за регионално сътрудничество, посочи той.

Началникът на отдел „Регионално сътрудничество и организация за сигурност в Европа в Европейската служба за външна дейност“ Адроне Перкаускине отбеляза, че разработената от Европейския съюз Черноморската синергия е основният принос на Съюза към регионалното сътрудничеството в района, дългосрочна инициатива, която допълва двустранните и секторни дейности на ЕС. Инициативата е приобщаваща, гъвкава и отворена за участие към всички държави от региона, посочи Адроне Перкаускине и допълни, че насърчаване на доверието и регионалният диалог са в основата на тази стратегия. По думите й геополитическият пейзаж на Черноморието е уникален, има най-различни мрежи с различни интереси, стремления и взаимодействия, но, независимо от предизвикателствата, е постигнат напредък по линия на изпълнението й чрез практически проекти от значение за гражданите в региона. Сред тях са програмата за подобряване на екологичния мониторинг в Черно море и програмата за трансграничното сътрудничество в Черноморието, която удвои бюджета си за периода 2014 – 2020 г. и достигна близо 44 млн. евро. Напредъкът за изпълнение на Черноморската синергия не е толкова голям, колкото ни се искаше, има съществен, нереализиран потенциал в този регион, посочи Адроне Перкаускине.

Общи предизвикателства можем да разрешаваме чрез сътрудничество, подчерта тя и допълни, че трябва да се вземат под внимание поуките от другите стратегии и да се прилагат най-добрите практики.

 

Трета сесия на срещата председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на Съюза „Ролята на европейските макрорегионални стратегии за постигане на устойчиво развитие, сигурност и стабилност”

22.01.2018

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация