Добри законодателни решения на граждани и бизнес в цифровата ера – двама български министри говорят пред Европейския парламент

22.02.2018

Двама български министри –г-жа Цецка Цачева, министър на правосъдието, и г-н Боил Банов, министър на културата – представиха днес приоритетите на Българското председателство в областта на правните въпроси и авторското право пред комисията по Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. И двамата заявиха, че Председателството ще насочи усилията си към това да осигури добри законодателни решения, така че граждани и бизнес да имат добри условия за живот и работа в променящия се цифров свят.

Това са и последните две от серия представяния на приоритетите на Българското председателство, които започната по-рано тази година. Заедно с обръщението на българския министър-председател към Европейския парламент, представянията са част от междуинституционалния диалог между Съвета и Европейския парламент.

Г-жа Цачева, министър на правосъдието, каза:

„Програмата, която стои пред нас, е интензивна, предизвикателствата са съществени, но аз, моят екип и колегите министри сме убедени, че заедно с вас ще намерим конструктивни решения на тези комплексни въпроси. Ще постигнем съгласието, което е необходимо в общ интерес за укрепване на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Защото заедно можем повече, заедно сме силни.“

По време на Председателството си, България ще положи усилия да:

  • Сближи позициите на държавите-членки по Регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси, свързани с родителската отговорност и с международното отвличане на деца (Брюксел ІІ а). Председателството отчита факта, че това предложение засяга голям кръг европейски граждани и касае особено чувствителни аспекти на техния живот.
  • Придвижи напред работата по по-нататъшното усъвършенстване на правната рамка на несъстоятелността. Тези правила целят да улеснят предприемачите в работата им по преструктуриране на техния бизнес и да им предоставят втори шанс.
  • Работи по пакета с реформи в областта на дружественото право, когато Европейската комисия направи своето предложение. По темата за дигитализация на дружественото право ще се стремим да съчетаем възможностите, предлагани от информационните технологии, с надеждна правна рамка. Председателството ще се води от принципа за свободно движение, когато работи по осъвременените правила за трансграничните сливания.
  • Постигне напредък в сферата на договорното право, особено що се отнася до договорите за доставката на цифрово съдържание и до договорите за продажба на стоки.
  • Придвижи напред работата по правилата за равновесие между професионалния и личния живот, особено в светлината на демографските промени и промените на пазара на труда.
  • Наблюдава позициите на страните членки по директивата за жени в управителните орани на дружествата. В случай на промяна на позициите, Председателството е готово да обмисли най-добрия начин за продължаване на работата по това предложение.

Пълното изказване на г-жа Цачева е достъпно тук.

Г-н Банов, министър на културата, каза:

“Създаването и разпространението на европейски творби и културно съдържание е ключов елемент от визията за Цифровия единен пазар. С удоволствие и гордост ще работя по поверените ми въпроси, които ще имат отражение върху гражданите, младите хора и цифровите възможности.”

Той каза, че основните досиета, по които България ще работи по време на Председателството си, са Регламента за авторското право, приложимо за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми, и Директива относно авторското право в цифровия единен пазар.

Г-н Банов отбеляза, че първият триалог по първия файл се е провел по-рано през февруари, след като през м. декември Европейският парламент и Съветът взимат решение да започнат преговори по текста. Бълагария ще продължи да работи по темата, като търси точния баланс между различните интереси.

По втория файл, амбицията на председателството е да сближи позициите на страните-членки и да договори обща позиция на Съвета преди започване на преговорите с Европейския парламент. Г-н Банов изрази твърдото си убеждение, че положените усилия ще доведат до общи решения, което ще отразяват настоящите промени в цифровата среда и същевременно ще бъдат достатъчно адекватни в бъдеще. Решения, които служат на потребителите, създателите и разпространителите на европейско културно съдържание, като им осигуряват защита, равнопоставеност и правна сигурност.

Г-н Банов каза още, че реформата на авторското право ще направи правилата на европейския съюз в сферата по-подходящи за дигиталната среда. Благодарение на реформата те ще предоставят по-добър избор и достъп до онлайн и трансгранично съдържание за потребителите, по-справедлива среда за създатели и за пресата, както и по-добри авторски права за образованието, науката, културното наследство и хората с увреждания. 

Друг важен законодателен документ в сферата е Маракешкият договор за достъпа до публикувани произведения за слепи хора и лица с нарушено зрение, чиято ратификация Съветът одобри по-рано през м. февруари.

Пълното изказване на г-н Банов е достъпно тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация