Стратегия на ЕС за промишлената политика: Съветът приема заключения

12.03.2018

Снимка: Европейски съюз


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета от май[1] и ноември 2017 г.[2], както и заключенията на Европейския съвет от юни 2017 г.[3], в които беше подчертана необходимостта от разработване на всеобхватна и дългосрочна промишлена стратегия на ЕС,

  1. ПОДЧЕРТАВА колко е важно укрепването на европейската промишлена база като ключов елемент от бъдещето на Европа, като се има предвид, че европейската промишленост продължава да бъде основен двигател на производителността, растежа, иновациите и заетостта и крайъгълен камък за икономическия просперитет в Европа; в този контекст СМЯТА, че съобщението на Комисията от 2017 г. „Обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“[4] е важен сигнал и целесъобразна първа стъпка към разработването на ориентирана към бъдещето промишлена стратегия на ЕС;
  1. ИЗТЪКВА ОТНОВО, че пълноценно функциониращият вътрешен пазар в цифровата ера е основен стълб за повишаване на конкурентоспособността на промишлеността, и ПОДЧЕРТАВА, че в този контекст е важно де се изпълняват и прилагат правилата на вътрешния пазар; СЧИТА, че за да се посрещнат предизвикателствата и да се използват възможностите, които се появяват, промишлеността се нуждае от ясна, предвидима и недискриминационна регулаторна среда за ориентирани към бъдещето инвестиции; във връзка с това ПРИПОМНЯ значението на бизнес услугите и ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо да се премахнат оставащите необосновани или непропорционални пречки; в този контекст ИЗТЪКВА, че е нужен структуриран и всеобхватен дългосрочен стратегически подход;

Прочетете заключенията тук.

Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация