Правоохранителните структури на ЕС разработват специализиран инструментариум за превенция на телефонните измами

15.03.2018

Снимки: Министерство на вътрешните работи


На 14 март София бе домакин на заседания на Изпълнителния комитет и Управителния съвет на Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN). Събитието бе част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на вътрешните работи.

В присъствието на националните представители на държавите членки на ЕС, членове на Секретариата на мрежата, както и на представител на Европейската комисия, бе приет отчетът за дейността на мрежата за 2017 г. При обсъждане на резултатите от включените в плана изследвания и дейности акцент бе поставен върху анализа и оценката на проведените през декември  2017 г. в Талин, Естония, конференция за обмен на добри практики и международен конкурс на тема „Кибербезопасност“.

В рамките на заседанието бе дискутирана и приета работната програма на мрежата за 2018 г. Дейностите на EUCPN ще бъдат фокусирани върху две основни кампании: превенция на джебчийските кражби по време на Световното първенство по футбол в Русия и подготовка на Европейски фокус ден, посветен на превенцията на домовите кражби.

Срещата на мрежата в София бе съпроводена от конференция на тема: „Измами (с фокус върху телефонните измами)“. Във форума се включиха представители на правоохранителните структури на държавите членки, на Европол, както и партньори от неправителствения сектор. Конференцията бе открита от заместник-директора на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева, която подчерта, че работата по предотвратяване и разследване на телефонните измами е сред основните приоритети на МВР през последните години. „Комуникационната среда, в която живеем, създава предпоставки за по-лесен достъп до жертвите и ресурсите, което изисква да използваме проактивен подход и да разработим ефективни модели за превенция. Чрез своята мисия, политика и дейности EUCPN извлича идеи, знания и практики, които създават нови стандарти в отговор на тези предизвикателства“, каза старши комисар Макева, поставяйки акцент върху съществената роля на превенцията в осигуряването на безопасна среда за гражданите на ЕС.

Европейските измерения на превенцията на измамите бяха представени чрез опита на Финландия в тази сфера и практиката на Европол по отношение на моделите на извършване на телефонни измами. От българска страна също бяха направени няколко презентации, показващи спецификата и способите за извършване на измами, характерни за България, практическия опит на полицейските структури в разследване и превенция на телефонни измами, както и административните и технологични мерки, прилагани от частни компании за превенция на този вид престъпления.

Предстои обобщаването на резултатите от сравнително изследване на опита на държавите членки по темата и разработването на специализиран инструментариум за превенция на този вид престъпления, който ще бъде публикуван  на интернет страницата на EUCPN.

Контекст

Целта на Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) е активно да подпомага развитието и подобряването на различните аспекти на превенцията както на ниво ЕС, така и подкрепа за дейностите по превенция на престъпността на национално и местно равнище, чрез прилагането на разнообразни инструменти: идентифициране на добри практики; споделяне на знания и обмен на опит между държавите членки; събиране, систематизиране и оценяване на информацията относно осъществени превантивни дейности; оптимизиране на обмена на идеи и информация между членовете на мрежата; подпомагане на развитието на превантивни стратегии на местно и национално ниво; популяризиране на превантивни дейности чрез участие в работни срещи, семинари и конференции. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация