Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - "Заетост и социална политика": Наръчник за медиите

13.04.2018

Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще се проведе на 17 и 18 април в Националния дворец на културата в София. Тема на двудневната среща ще бъде приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда. Делегатите ще посетят седмото издание на Европейския форум за социално предприемачество. 

Председател на срещата ще бъде Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на Република България.

 

Дневен ред

17 април 2018 | вторник

8:30 – 9:30            Пристигане в Националния дворец на културата, изявления на входа и ръкостискане (излъчване на живо)

9:20 – 9:30            Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо)

9:30 – 10:10          Откриване на пленарната сесия (излъчване на живо)

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на Република България

Мариане Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност

Хайнц Колер, регионален директор на Международната организация на труда (МОТ) за Европа и Централна Азия

Ренате Хорнунг – Драус, заместник-председател на Комитета по социални въпроси на BusinessEurope

Валерия Ронцити, генерален секретар на Европейски център на предприятия с обществено участие и на предприятия от общо-икономически интерес

Вероник Вилемс, генерален секретар на Европейската асоциация  на  занаятите, малките и средните предприятия

Лука Визентини, генерален секретар на Европейската  конфедерация на профсъюзите

 

10:10 – 10:20       Цифровият свят: разделен по пол

                            Виргиния Лангбак, директор на Европейския институт по равенство на половете

10:20 – 10:30       Ранно детско развитие

                            Улрика Хол, председател на Комитета по социална закрила

 

Работна сесия 1: Изпълнение на първи принцип на Европейския стълб за социалните права: образование, обучение и учене през целия живот

11:00 – 11:20       Изпълнение на препоръката на Съвета относно повишаване на квалификацията

                            Ан Бранч, директор, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

11:20 – 11:30       Преглед на дейността на държавите-членки за изпълнение на препоръката

                            Илзе Жвидрина, председател на Комитета по заетостта

11:30 – 12:50       Панелна дискусия на тема: Нови възможности за повишаване на квалификацията на възрастните - добри практики и бъдещи предизвикателства

 

12:50 – 13:00       Семейна снимка (излъчване на живо)

13:00 – 14:30       Дебат по време на обяда: Приносът на социалния диалог към растежа на доходите и прилагането на Европейския стълб на социалните права

14:30 – 15:40       Панелна дискусия – продължение

16:00 – 18:00       Бъдещето на труда и социалните политики - група на високо равнище

 

18 април 2018 | сряда

Работна сесия 2: Изпълнение на четвърти принцип на Европейския стълб на социалните права: активна подкрепа за заетостта

9:00 – 9:20            Изпълнение на препоръките на Съвета относно интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда и гаранцията за младежта - преглед и бъдещо развитие

                                 Йоост Корте, главен директор на главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване”, Европейска комисия

9:20 – 9:35            Положението на младите хора и дългосрочно безработните на пазара на труда в ЕС - оставащите предизвикателства

                                 Хуан Менендес-Валдес, директор на Европейска  фондация за подобряване условията на живот и труд  

9:35 – 9:50            Добри практики и постигнати резултати при изпълнението на гаранцията за младежта в България

                                 Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика на Република България

10:20 – 12:40       Панелна дискусия на тема: Интеграция на неактивните младежи и дългосрочно безработните на пазара на труда - добри практики и бъдещи предизвикателства

 

12:40 – 12:50       Заключителна реч

                            Мариане Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност

12:50 – 13:00       Обобщение на работните сесии и заключителни бележки

                            Бисер Петков,  министър на труда и социалната политика

13:00 – 13:30       Пресконференция (излъчване на живо)

                            Бисер Петков,  министър на труда и социалната политика

                            Мариане Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност

 

Информация за акредитация

Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в понеделник, 16 април, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 17:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата.

 

Снимки и видео

Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от  Vimeo.

Контакти за пресата

В София:           Веселин Желев, [email protected], +359 883 990 247

В Брюксел:        Елица Златева, [email protected], +32 476 996 634

Свързани документи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация