Програма на Триото

Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за срок от шест месеца. За да се осигури приемственост и непрекъснатост в процеса на работа на Съвета, председателството се изпълнява от екип от три държави-членки за период от 18 месеца. В този период страните от Триото работят в тясно сътрудничество, определят дългосрочните си цели и изготвят обща програма.

Страната ни е част от Тройката „Естония - България – Австрия“, а програмата на трите държави за председателството на Съвета беше официално приета на 20 юни от Съвета по общи въпроси. Страните се обединиха около позитивна програма с акцент върху сигурността, укрепването на външните граници на ЕС, икономическия растеж и конкурентоспособността.

През януари 2018 година България поема ротационното председателство на Съвета на ЕС от Естония, а от юли 2018 г. щафетата поема Австрия.

18-МЕСЕЧНА ПРОГРАМА НА СЪВЕТА (1 ЮЛИ 2017 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)

Повече за Съвета на Европейския съюз четете тук.